Voor een duurzame toekomst!

2023 Advertentie de Etalage resultaat crowdfunding actie

In de Etalage sept 2023

Weekblad gem Eijsden-Margraten, gem Voeren, Gulpen e.o.

Crowdfunding actie tegen vergunning voor afvalverbrander in Lixhe groot succes!

In totaal is, via de crowdfunding, een bedrag van € 7.047,00 bijeengebracht om de juridische bijstand te financieren voor de procedure tot nietigverklaring van de Bee Green vergunning bij de Belgische Raad van State.

Heel erg bedankt voor de ondersteuning van het euregionale consortium waarin tien organisaties de vergunning aanvechten van Bee Green Wallonia voor een  afvalverbrandingsoven voor vervuild hout.

Niet alleen ons consortium, maar ook onze gemeente Eijsden-Margraten, samen met Maastricht en de Provincie Limburg, heeft een advocaat ingeschakeld en bij de Raad van State bezwaar aangetekend.

Goed dat er een groot draagvlak is om dit onzalige plan van de baan te krijgen.

Waalse, Vlaamse en Nederlandse organisaties dienen samen een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State tegen de vergunning die verleend werd aan Bee Green Wallonia om 85.000 ton/jaar vervuild houtafval te verbranden.

De organisaties vrezen dat de uitstoot ervan nog meer gezondheidsrisico’s zal opleveren voor de omwonenden. De levensverwachting in Zuid-Limburg is volgens onderzoeken van de GGD nu al 11 maanden korter in vergelijking met de rest van Nederland!

De neerslag van stikstof in natuurgebieden in Wallonië, Vlaanderen en Nederland is al te hoog. Omdat de Nederlandse en Belgische Raden van State om deze reden al projecten in Nederland en Vlaanderen hebben vernietigd mogen we hopen dat ons beroep zal resulteren in een vergelijkbare ‘stikstofuitspraak’ voor Wallonië.

Ook vragen we aandacht voor de tegenstrijdigheid in doelstellingen tussen het project Bee Green Wallonia en die van het Grenspark Jeker en Maas, waarvan de totstandkoming onlangs werd  onderschreven door de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Riemst, Bassenge, Oupeye en Visé, namelijk:  “Duurzaam verbinden om een veerkrachtig landschap ten behoeve van mens en natuur in het grensgebied van Nederland, Vlaanderen en Wallonië” te scheppen, met als eerste uitdaging: “Het waar nodig behouden, versterken of herstellen van bijzondere maar kwetsbare natuurwaarden”?

Daarom vragen tien organisaties uit de drie gewesten aan de Raad van State om de vergunning te vernietigen (zie lijst hieronder).

In afwachting van een beslissing van de Belgische Raad van State overwegen de groeperingen andere gezamenlijke acties om de natuur en de volksgezondheid in dit grensgebied te beschermen.

We hopen op jullie steun te kunnen blijven rekenen, want het gaat om ons aller gezondheid.

Het Stop Bee Green Wallonia Consortium bestaat uit:

Wallonië: Bien Vivre en Vallée du Geer VZW (Bassenge), Défendons Nos Villages (DNV Lixhe-Lanaye), Visons demain (Visé),

Vlaanderen: Dryade VZW (Brussel), Limburgse Milieukoepel VZW (Hasselt),

Nederland: Stichting Milieu front Eijsden, Milieudefensie Maastricht, Natuur en Milieu Federatie Limburg (Roermond), Vereniging Natuurmonumenten (NL), en 55 hoogleraren van de Universiteit Maastricht.