Hoe dien ik bezwaar in tegen de WOZ-beschikking 2020 (BSGW) inzake vliegtuigoverlast vliegveld Luik

Mededeling over de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2020

Woont u in zuidelijk Zuid-Limburg (NL) en ervaart u vliegtuigoverlast van vliegveld Luik? Betaalt u WOZ-belasting in Nederland? 
Lees dan aandachtig onderstaande mededeling, het kan u mogelijk geld opleveren!

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag over het jaar 2020 van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). 

De huizenprijzen zijn flink gestegen en daardoor vallen veel WOZ-waarden hoger uit. Daarom zult u meer belasting moeten betalen.

Als u vindt dat de aanslag te hoog is kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moeten argumenten staan waarom de aanslag volgens u te hoog is. 

Een belangrijk argument om bezwaar aan te tekenen is er op 13 januari 2020 bijgekomen. Op die dag deed de Rechtbank Limburg uitspraak in een door een Eijsdens gezin gewonnen beroep. Het ging over de financiële schade die de Eijsdenaren leden door het luchtruimwijzigingsbesluit van juni 2013. Sinds 2013 is het vliegverkeer enorm toegenomen boven zuidelijk Zuid-Limburg en is de waarde van onroerend goed door die overlast vaak verminderd. 

Volgens de Rechtbank is de waarde van het onroerend goed veel meer gedaald dan de schadevergoeding die door het ministerie was toegekend. In de uitspraak werd de waardevermindering op € 13.000 vastgesteld.

De uitspraak van de Rechtbank geeft duidelijk aan dat er terecht geklaagd is. Er is sprake van een aanzienlijke waardevermindering vergeleken met de situatie van vóór 2013. Daarom is het belangrijk kritisch te kijken naar de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning in de aanslag. Check zelf of u nadeel ondervindt van de nog steeds toenemende vliegtuigoverlast die ons uit de slaap haalt of ervoor zorgt dat we niet in slaap kunnen komen. Als het nadeel volgens u niet of onvoldoende in de aanslag is meegenomen (WOZ-waarde) kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

Bezwaarschriften tegen de WOZ beschikking kunt u zelf indienen, al dan niet met behulp van een rechtsbijstandsverlener/gespecialiseerd bureau o.a. te vinden via internet.

Op de website www.milieufronteijsden.nl en ook op de persoonlijke website van Rob Hoenen www.jezultermaarwonen.nl vindt u een voorbeeld-brief.

Milieu front Eijsden

Hoe dien ik bezwaar in bij de BSGW?
1. klik hier en lees goed de instructies.
2. Als u besloten heeft eerst te bellen met de BSGW dan adviseren wij u de volgende uitspraak bij de hand te houden: Klik hier ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
3. Als u besluit om digitaal, via internet, bezwaar in te dienen klik hier U komt dan terecht op uw persoonlijke BSGW-pagina waar u op moet inloggen met DIGID.
4.  Bezwaar maken per post kan ook: 
U kunt uw bezwaarschrift ook per post opsturen naar BsGW, Postbus 1271,6040 KG te Roermond. Vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer en het pand waar tegen u bezwaar maakt. Geef daarnaast aan waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is. 

5. Vervolgens geeft u aan dat:
– u sinds april 2013 (zware) vliegtuigoverlast ervaart veroorzaakt door vliegveld Luik , e.e.a. nadat het ministerie van I en W toen een foutje maakte waardoor Belgische vliegtuigoverlast de waarde van uw pand(en) heeft doen verminderen.
– deze overlast jaarlijks toeneemt.
– de waardevermindering inmiddels bekrachtigd is door de Rechtbank Limburg ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
– de waarde volgens u daardoor is afgenomen met … procent (Wij stellen voor bijvoorbeeld 5 procent) en dat u dus wilt dat de waarde van uw pand naar beneden wordt bijgesteld met een bedrag van €…. (=X%) van de door de BSGW vastgestelde WOZ-waarde over 2020.
 

LET OP! Bezwaar maken is mogelijk tot 6 weken na de dagtekening van uw aanslag.

Wanneer ontvangt u een uitspraak op uw bezwaar? Klik hier

De stichting Milieu front Eijsden en Rob Hoenen geven dit advies geheel vrijblijvend daartoe gemotiveerd door hun jarenlange strijd tegen de vliegtuigoverlast in het algemeen en de vliegtuigoverlast boven zuidelijk Zuid-Limburg (NL) veroorzaakt door vliegveld Luik in het bijzonder.

Disclaimer:
Mfe en Rob Hoenen zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede dit advies geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden Mfe en Rob Hoenen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Mfe en Rob Hoenen of door u aan Mfe en Rob Hoenen door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.
Op deze website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Mfe en Rob Hoenen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

P E R S B E R I C H T : Milieu front Eijsden vraagt bij Eerste en Tweede Kamerleden aandacht voor luchtvaartproblematiek zuidelijk Zuid-Limburg en legt uit waar zuidelijk Zuid-Limburg ligt!

Binnenkort zal de Tweede Kamer antwoord ontvangen op de vragen van TK-lid Suzanne kröger over “het dossier Eijsden”:  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z18741&did=2018D53724 (zie vraag 11)

Het Milieu front Eijsden heeft onderstaand bericht naar alle Eerste en Tweede Kamerleden gestuurd om niet alleen aandacht te vragen voor deze al bijna zes jaar voortdurende en waanzinnige problematiek maar ook om duidelijk te maken in een paar woorden wát de problematiek nu precies inhoudt en waar Eijsden ook al weer ligt. 
Er gaat landelijk wel heel veel aandacht naar Schiphol en Lelystad maar: “Zo’n 6 jaar wordt heel zuidelijk Zuid-Limburg nu al overvlogen door vliegtuigen van het Belgische Liège Airport en Nederland lijkt dat gewoon te accepteren. Heel Nederland?Nee, een klein dorpje blijft moedig weerstand bieden aan de overweldigers!”(Vrij naar “Asterix en Obelix”)
Bijgevoegde cartoon maakt alles in één oogopslag duidelijk!
Namens het Milieu front Eijsden breng ik nu van onderstaand bericht op de hoogte en hoop dat u er aandacht aan wilt besteden!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Geachte volksvertegenwoordiger,

Binnenkort wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het “Dossier Eijsden” (Belgische vliegtuigoverlast in stukje Nederland)

Ter informatie zeer kort de situatie verklaard.

PROBLEEM

In april 2013 begonnen grote aantallen laagvliegende vrachtvliegtuigen naar en van Liège Airport over Eijsden te vliegen, die de bevolking van Eijsden wakker maken of uit de slaap houden. Op Liège Airport geldt voor vliegen geen enkele restrictie – anders dan in Nederland is er 24/7 activiteit. Afgesproken maatregelen om de overlast te vermijden worden in België niet nagekomen!

OORZAAK

Het Ministerie van IenW heeft erkend fout te hebben gehandeld, door in 2013 de controle over het luchtruim van zuidelijk Zuid-Limburg over te dragen aan Belgocontrol zonder onderzoek naar de gevolgen voor de inwoners van dat gebied. De daaruit voortvloeiende overlast is door het Ministerie niet voorzien.

OPLOSSING

Terugdraaien van het besluit van 2013 zou de ideale oplossing zijn, maar op zijn minst zullen de afgesproken maatregelen om overlast te vermijden gehandhaafd moeten worden. Om naleving te bevorderen moeten er gevoelige sancties verbonden worden aan niet nakomen, en dient het toezicht daarop transparant te zijn. Gezien de snelle expansie van Liège Airport – onlangs is gekozen voor Luik als Europese hub van Alibaba – is het zaak om de maatregelen op korte termijn drastisch aan te scherpen. 

Wij hopen dat we mogen rekenen op uw steun om zo spoedig mogelijk een definitieve en afdoende oplossing te krijgen in dit waanzinnige dossier waarin een stukje Nederland, nota bene door de eigen overheid, op grove wijze wordt gediscrimineerd (omdat hier onbegrensd nachtvluchten plaatsvinden).

Hier ziet u één oogopslag waar het “Dossier Eijsden” zich afspeelt

Dank voor uw aandacht.

Vriendelijke groet,

Hein Wellen

Voorzitter stichting Milieu front Eijsden

PS meer inlichtingen : email naar milieufronteijsden@gmail.com

“Ergens anders bestaat niet” Kunstprojekt tegen #Tihange #Doel

Liebe Teilnehmer des Koffer/Fotoprojektes “woanders gibt es nicht”,

es ist nun so weit: am nächsten Sonntag, 21.5., werden Ute und ich unsere geplante Wanderausstellung eröffnen.
Erste Station ist am “KuKuK am Köpfchen”, Eupener Straße 420, am alten Grenzübergang zwischen D und BE ab 12 Uhr.
Ab ca. 12.30 wird es ein paar Redebeiträge zum Projekt und auch zur Menschenkette geben, sowie ein Informationsangebot des AAA zur “Kettenreaktion” am 25.6. und Möglichkeiten des Austauschs zur Thematik “Stop-Tihange”.

Auf der Webseite www.kettenreaktion-tihange.eu” wird unter “News” über das Projekt berichtet und jeweils die nächste Station angekündigt.

Wir freuen uns darauf, möglichst viele von Euch am Sonntag zu sehen.
Herzlich gerne dürft Ihr diese Einladung (mit Foto) weiterleiten.

Viele liebe Grüße von
Katrin & Ute

 

“Ergens anders bestaat niet”

Een Fotoproject in de Euregio Maas-Rijn

(van Aken via Maastricht naar Luik)

 

Projectidee en coordinatie: Katrin Wolfarth, Aken

Fotografie: Ute Haupts, Aken

Layout en vormgeving catalogus: Bureau ChristCarpus, Aken

Druk/Fotografie: chrit, Aken

Tentoonstelllingsdesign: MeRaum, Aken

 

Waarom dit project?

Overal, iedere dag, iedere nacht, ieder uur kan het iedereen treffen: de niet onwaarschijnlijke ramp na een melt-down. Dat is de realiteit die ik sinds afgelopen jaar niet meer verdringen kan toen de beangstigende berichten over de gammele en storinggevoelige Belgische kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 zich begonnen op te stapelen.

Het was het idee van mijn elfjarige dochter om uit voorzorg haar koffer te pakken, waarop ik op de gedachte kwam om een project hiervan te maken en anderen te vragen wat zij zouden doen als het onvoorstelbare zich hier in Aken,of in de euregio Maas-Rijn of zelfs ver daarbuiten bewaarheid zou worden.

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden leerde ik in 2016 de Akense fotografe Ute Haupts kennen en kon ik haar voor mijn idee van een gemeenschappelijk fotoproject, met aansluitend een reizende tentoonstelling, enthousiast maken.

Begin dit jaar zijn we met de planning begonnen en hebben in totaal 28 deelnemers aan het project in Nederland, België en Aken bezocht die elk een koffer gepakt hadden voor de ramp, nadat ze goed nagedacht hadden over onze vraag: Wat neem ik mee als ik voorgoed mijn huis moet verlaten? Een rood koffertje met de afmetingen van handbagage, dat met ons de ronde maakte, gaf het formaat aan waarbinnen alles moest passen.

Resultaat van dit reisje zijn 28 aparte afbeeldingen met erg verschillende thema’s die net zo divers zijn als de deelnemers zelf.

Het idee voor de titel van de tentoonstelling “Ergens anders bestaat niet” ontstond door het gesprek met Nobuko, een Belgische deelnemer aan het project die geboren is in Fukushima, Japan. Want: zouden we ook ons huis moeten ontvluchten, moeten we ons realiseren dat een melt-down in principe overal en opnieuw gebeuren kan, zo lang er in Europa maar ook elders op de wereld kernenergie gebruikt wordt. Echt zeker zijn we nergens, in dat opzicht is er geen beter “Ergens anders”. Ik geloof dat we precies daarover moeten beginnen na te denken en eindelijk eens handelen.

Katrin Wolfarth, Aachen 2017

““Ergens anders bestaat niet” Kunstprojekt tegen #Tihange #Doel” verder lezen