Ook gemeente Eijsden-Margraten dient klacht in bij Ministerie Infrastructuur en Milieu over vliegtuigoverlast Eijsden – Mesch

In navolging van de eerder ingediende klacht van het Milieu front Eijsden  heeft de gemeente Eijsden-Margraten ook een klacht ingediend bij het Ministerie van  Infrastructuur en Milieu ovstickerer de (Belgische) vliegtuigoverlast in Eijsden – Mesch sinds april 2013. Het Ministerie maakte “een foutje” door het luchtgebied boven zuidelijk Zuid-Limburg “weg te geven” aan België voor wat betreft vliegtuigverkeer. Sindsdien vliegen in de avond, nacht en vroege ochtend, maar ook vaak overdag,  vliegtuigen van en naar het Luikse vliegveld met grote regelmaat over “ons” grondgebied. Dit luchtverkeer, dat vaak onder de toegestane hoogte vliegt veroorzaakt veel overlast. Buiten heel veel lawaai ook door de uitstoot van uitlaatgassen en (ultra)fijnstof. De vrijwillige afspraken die het ministerie heeft gemaakt met Belgocontrol (de Belgische luchtverkeersleiding) werken volgens het Milieu front Eijsden totaal niet. Daarom eisen wij ook het herstel van de oude situatie waarin onze landsgrenzen ook de grenzen voor het luchtvaartverkeer zijn!

U kunt de klacht van de gemeente EIjsden-Margraten en het bijbehorende persbericht hier lezen

20160831 Onvrede over uitblijven resultaat vliegtuigoverlast

Klacht gemeente EM vliegtuigoverlast min i en M

 

Actie: Wij willen HIER leven! Spot de anti- #Tihange #Doel posters maak foto’s en upload ze!


Poster STOP TIHANGE DOEL_1920x1080

Actie: Wij willen HIER leven! Spot de anti- #Tihange #Doel posters maak foto’s en upload ze hier

Wij willen hier leven

zonder onnodig gevaar voor onze gezondheid
met lucht die men zonder grote zorgen kan ademen en
op bodem waarop voeding kan groeien

Tihange 2 en Doel 3, de „scheurtjesreactoren“ in onze buurt moeten eindelijk stillgelegd worden. Gelukkig zijn wij met velen die dat willen. Er hangen posters en stickers die het stoppen van de reactoren eisen op verschillende plekken in onze steden en dorpen. Dit willen wij zichtbaar maken, voor iedereen!

Maak a.u.b. foto’s van plekken met posters of stickers!
Het is mooi als er ook mensen op de fotos te zien zijn maar vraag a.u.b. om toestemming. Stuur de foto’s naar het volgende Emailadres: foto(at)stop-tihange.org. Wij zetten de foto’s dan op de website (www.stop-tihange.org/nl/fotos). Met het sturen van de foto’s ga je ermee akkoord dat de foto’s op de website worden geplaatst en evt. ook voor verdere acties van het initiatief „Stop Tihange“ bv. gedrukte media worden gebruikt.

P E R S B E R I C H T “Milieu front Eijsden heeft er genoeg van en dient klacht in!”

Milieu front Eijsden heeft er genoeg van en dient klacht in!

sticker

Toen in april 2013 het Ministerie van Infrastructuur en Milieu “een foutje maakte” en “per ongeluk” het luchtruim boven Eijsden weggaf aan België konden wij niet voorzien wat ons letterlijk boven het hoofd zou gaan hangen.

Maastricht-Aachen-Airport (feitelijk de provincie Limburg want die is eigenaar) heeft verzocht om de controle over het luchtgebied boven Eijsden weg te geven aan de Belgen om een veiliger luchtverkeer van en naar Maastricht – Aachen – Airport en Bierset (Luik)mogelijk te maken. Daarbij is Eijsden letterlijk(!) opgeofferd voor de economische belangen van MAA door de provincie Limburg. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakte vervolgens een fout door vooraf geen Milieu Effect Rapportage te laten maken over dit besluit. België ging daarna het luchtruim boven Eijsden systematisch misbruiken door veelvuldig vliegtuigen buiten afgesproken routes en ook te laag laten overvliegen. Ondanks goede afspraken met het ministerie om dit misbruik te voorkomen houden de Belgen zich totaal niet aan iedere tot nu toe gemaakte afspraak hierover.

Waar gaat het om? Bierset is een van de snelst groeiende vlieghavens voor vracht in Europa en heeft als doelstelling het grootste vliegveld op dit gebied te worden. Als dat gaat lukken dan zal Eijsden nog meer overlast krijgen. Vergelijkbaar met de overlast die de omgeving van de luchthaven Schiphol te verduren heeft. maar eigenlijk is de overlast bij ons erger. Volgens Nederlandse wetgeving mogen er boven Nederlands grondgebied geen nachtvluchten plaatsvinden maar omdat vanaf april 2013 het luchtruim boven Eijsden door België gecontroleerd wordt is het ook tot ver na middernacht erg druk met hoog frequent , vaak ook laagvliegend, vliegverkeer boven Eijsden.

Ik hoor geen vliegtuigen? Ik heb er geen last van?

Nee, misschien op dit moment niet maar over een paar jaar waarschijnlijk wel omdat er steeds meer vluchten van en naar Bierset in de planning zijn. Bovendien ademt u, zonder het te weten, uitlaatgassen en (ultra)fijnstof in van vooral opstijgende vliegtuigen en dat in niet geringe hoeveelheden.

Het vertrouwen dat wij hebben in de toezeggingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu daalt ondertussen met de dag. Er wordt niet goed gecommuniceerd en daarnaast loopt onze gezondheid steeds meer gevaar. Dat lijkt voor het ministerie niet of nauwelijks interessant. De provincie Limburg, eigenaar van MAA, heeft er op de een of andere vreemde manier belang bij dat het vliegverkeer op Bierset over Eijsden vliegt. Het ministerie lijkt schamele pogingen te doen om “het foutje” recht te zetten maar ondertussen gebeurt er al meer dan drie-en-een-half jaar bijna niets en het over Eijsden vliegend luchtverkeer groeit en groeit.

Daarom heeft Milieu front Eijsden nu, na een lange tijd strijden tegen een muur van onwil, besloten een klacht in te dienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het geduld is op en de oude (lucht)grenzen moeten hersteld worden. Alleen op die manier zijn wij weer baas over eigen luchtruim en nachtrust en blijft het grootste deel van de vervuiling en het lawaai bij degene die het veroorzaakt; nú en in de toekomst.

Milieu front Eijsden werkt nog steeds constructief samen met de gemeente Eijsden-Margraten en met de burgemeester die dit dossier behandelt. Er is nu echter een grens overschreden omdat we steeds aan het lijntje gehouden worden. Milieu front Eijsden heeft daarom een officiële klacht ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal zo nodig ook vervolgstappen zetten.

De tekst van de klacht zoals die naar het ministerie gestuurd is, is hier te lezen:

klacht_ministerie_160726_definitief_striped

Klachten over vliegverkeer kunnen doorgegeven worden op de website van Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (www.kicl.nl ). Dit is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in de regio. Ook kan men hier terecht voor vragen en informatie over regelgeving over vliegverkeer en milieu en gezondheid.

Meer info? Kijk op www.MilieufrontEijsden.nl of mail via MfE@ziggo.nl

P E R S B E R I C H T “Eijsden en omstreken kleurt geel”

Het lijkt rustig in en rondom de kerncentrale in Tihange maar schijn bedriegt!

Eijsden ligt in Nederland het kortst van alle steden en dorpen bij deze kerncentrale. Wist u dat de afstand van de kerncentrale tot aan de grens met Eijsden maar 36 kilometer bedraagt? Er is geen enkel dorp in Nederland of Duitsland dat korter bij ligt dan Eijsden.

Ondanks jaren van massaal protest lijkt de Belgische regering niet bereid om de kerncentrale van Tihange, die bestaat uit drie gammele reactoren, te sluiten. Sterker nog, België heeft besloten de levensduur van deze gevaarlijke kerncentrale te verlengen in plaats van te bekorten!

Bent u al eens in Tihange gaan kijken? Alleen al de aanblik van de door betonrot getroffen gebouwen geven reden tot grote zorg. Daar komt nog bovenop het mogelijk gevaar van een terroristische aanslag, een onopgehelderde sabotage poging in de kerncentrale van Doel en een grote lijst van technische storingen waar maar geen eind aan lijkt te komen.

Het Milieu front Eijsden is van mening dat wij hier in Eijsden en omstreken gevaarlijk wonen. We hebben er genoeg van dat de provincie en Nederlandse regering totaal niets ondernemen om ons te beschermen tegen een mogelijke nucleaire ramp, veroorzaakt door een gammele kerncentrale in onze directe nabijheid.

Onze oosterburen zijn zich zeer bewust van de dreigende gevaren van de gammele kerncentrale in Tihange en geven dat aan door massaal een anti Tihange (en Doel) poster op te hangen. Veel straten in de steden en dorpen direct over de grens bij Aken zijn inmiddels geel gekleurd door de posters. Doel hiervan is om zo aandacht te vragen bij onze overheid voor een nucleaire ramp waarvan we allemaal hopen dat hij nooit zal plaatsvinden. Dat willen wij in Eijsden óók doen: Geel kleuren om zo onze zorgen te uiten!

Komende weken zullen er daarom in de kern Eijsden (en omstreken) raamposters deur aan deur bezorgd worden. Wilt u uw zorgen ook uiten? Hang dan de poster (briefpapierformaat) bij u aan het raam. Heeft u een “nee-nee sticker” op de brievenbus? Laat het ons dan even weten via MfE@ziggo.nl . Geef uw adres door en wij kijken dan samen hoe u in het bezit kunt komen van zo’n mooie gele poster.

AFbeelding Eijsden kleurt geel poster

Peperbus gemeente Eijsden-Margraten officieel in gebruik genomen door MfE

Toen de gemeente afgelopen vrijdag een “peperbus” plaatste nabij de Bronvijver in Eijsden, met de mededeling dat iedereen hier affiches en mededelingen op mag plakken,  waren wij er als de kippen bij om als eerste de “perperbus” officieel in gebruik te nemen.

De primeur was dus voor het Milieu front Eijsden (MfE) met twee van onze drie belangrijkste thema’s: Tihange en de vliegtuigoverlast. Voor ons derde thema, luchtvervuiling, hebben we (nog) geen affiche/stickers.

IMG_2954

 

“Een radioactieve wolk trekt zich niets aan van landsgrenzen”

Een artikel geschreven door een Belgische Journaliste (!) van DeWereldMorgen.BE :

“Hoe kun je je stem laten gelden tegen een kerncentrale die op steenworp afstand, maar aan de andere kant van een landsgrens, ligt? DeWereldMorgen.be sprak met activisten en politici die vanuit Nederland en Duitsland de sluiting van de Belgische kerncentrales proberen af te dwingen” geschreven door: Selma Franssen
Er zijn grenzen!
Er zijn grenzen!