Brief in de Etalage

De Vereniging Stop MAA is een petitie gestart tegen de verdere openstelling van Maastricht Aachen Airport. De brief willen zij graag met u delen.
U kunt de petitie tekenen via: https://petities.nl/petitions/stop-maa-limburg-is-beter-af-zonder-maastricht-aachen-airport?locale=nl

Vergadering 3 oktober

U bent van harte uitgenodigd op onze volgende vergadering.
Die zal plaatsvinden in het Sociaal Centrum Eijsden, op 3 oktober om 19:30.
Wij willen deze vergadering gebruiken om meer inspiratie op te doen voor de toekomst van onze vereniging.

Kalksteengroeve Sibelco

De Belgische firma Sibelco heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor het exploiteren van een kalksteengroeve, net over de grens bij Bassenge.
Dit veroorzaakt erg veel stof, en daarmee luchtverontreiniging.
Daarnaast ontbreekt het aan transparantie over de milieu-impact.
Daarom steunen wij onze Belgische partners die hier bezwaar tegen maken!

Hieronder een door ons opgesteld document over de milieu-impact van het project.

Exploitatievergunning Bierset

Afgelopen week moesten we via de media vernemen dat er een exploitatievergunning afgegeven was voor Liège Airport. Er zijn weliswaar voorwaarden aan verbonden maar de vergunning is afgegeven zonder dat de indieners van zienswijzen commentaar gekregen hebben. Het is niet voor het eerst dat de Waalse regering beslissingen neemt zonder zich te houden aan de procedure. Om bezwaar te maken tegen de afgegeven vergunning bij de Belgische Raad van State heeft Comité Liège Air Propre (CLAP) (Comité schone lucht Luik) besloten bij de Waalse regering een klacht in te dienen tegen de exploitatievergunning die op 26/08/2022 aan de luchthaven van Luik is verleend, waarbij ook burgers van buiten de provincie Luik betrokken zijn. De bezwaartermijn is erg kort en daarom is snel actie nodig 
Deelname aan dit bezwaarschrift is gratis, aangezien CLAP de nodige kosten voor zijn rekening zal nemen.

Tijdens de openbare hoorzitting werden brieven met opmerkingen ontvangen van :
– meer dan 4000 burgers uit de provincie Luik
– Duitse en Nederlandse burgers;
– 12 Limburgse gemeenten (8 Belgische en 4 Nederlandse gemeenten) ;
– de Nederlandse provincie Limburg;
– het Vlaams gewest
Deze brieven bevestigden onze stellingen en eisen betreffende de onwettigheid van inmenging in de rechten van de burgers.
De Waalse administratie heeft hier echter geen rekening mee gehouden.


Het bezwaarschrift moet worden ingediend met gebruikmaking van een bij wet voorgeschreven formulier, waarvan de Duitse versie in de bijlage is opgenomen.

Indien Nederlandse of Duitse ingezetenen zich bij ons willen aansluiten, hebben wij hun contactgegevens nodig zodat wij bladzijde 4 van deze bijlage 2 kunnen invullen.

Deze verplichte contactgegevens zijn:
– De aanhef: Heer of Mevrouw.
– De achternaam
– De voornaam
– Het volledige adres
– Een vast of mobiel telefoonnummer
– Een e-mail adres.


De aanwezigheid van buitenlandse burgers, maar vooral van inwoners van Aken in onze klacht bij de Waalse regering zal ons extra argumenten geven om vervolgens een klacht in te dienen bij de Belgische Raad van State.

Indien de Raad van State vaststelt dat de wet niet is nageleefd, zal hij de vergunning voor de luchthaven van Luik moeten intrekken.

De contactgegevens moeten uiterlijk op zaterdag 17 september 2022 naar etude.clap@gmail.com worden gezonden, zodat wij de formulieren kunnen invullen.

Petitie Maria Jansen

Ons lid Prof. Dr. Maria Jansen voert actie voor een beter leefmilieu in de omgeving.
Ze heeft daarom een petitie gestart onder Maastrichtse hoogleraren en geeft veelvuldig interviews in de media. Hieronder vindt u een interview met haar in de Limburger en de petitie. Ze heeft tevens de petitie aangeboden aan premier Rutte.

Vergadering 5 juli 2022

Beste lezer, u bent van harte uitgenodigd voor onze volgende vergadering op dinsdag 5 juli 2022. Deze zal plaatsvinden in het Sociaal Centrum Eijsden.
Deze vergadering vindt uitzonderlijk plaats op dinsdag i.p.v. maandag.
Verder zal er tijdens deze vergadering een uitgebreide presentatie worden gegeven over geluidsoverlast door vliegtuigen.
U bent van harte welkom!

Vergadering 13 juni 2022

Beste bewoners van Eijsden en omstreken. Milieu Front Eijsden nodigt u hartelijk uit voor de volgende vergadering op maandag 13 juni in het Sociaal centrum, Prins Hendrikstraat 21 te Eijsden.