“Ergens anders bestaat niet” Kunstprojekt tegen #Tihange #Doel

Liebe Teilnehmer des Koffer/Fotoprojektes “woanders gibt es nicht”,

es ist nun so weit: am nächsten Sonntag, 21.5., werden Ute und ich unsere geplante Wanderausstellung eröffnen.
Erste Station ist am “KuKuK am Köpfchen”, Eupener Straße 420, am alten Grenzübergang zwischen D und BE ab 12 Uhr.
Ab ca. 12.30 wird es ein paar Redebeiträge zum Projekt und auch zur Menschenkette geben, sowie ein Informationsangebot des AAA zur “Kettenreaktion” am 25.6. und Möglichkeiten des Austauschs zur Thematik “Stop-Tihange”.

Auf der Webseite www.kettenreaktion-tihange.eu” wird unter “News” über das Projekt berichtet und jeweils die nächste Station angekündigt.

Wir freuen uns darauf, möglichst viele von Euch am Sonntag zu sehen.
Herzlich gerne dürft Ihr diese Einladung (mit Foto) weiterleiten.

Viele liebe Grüße von
Katrin & Ute

 

“Ergens anders bestaat niet”

Een Fotoproject in de Euregio Maas-Rijn

(van Aken via Maastricht naar Luik)

 

Projectidee en coordinatie: Katrin Wolfarth, Aken

Fotografie: Ute Haupts, Aken

Layout en vormgeving catalogus: Bureau ChristCarpus, Aken

Druk/Fotografie: chrit, Aken

Tentoonstelllingsdesign: MeRaum, Aken

 

Waarom dit project?

Overal, iedere dag, iedere nacht, ieder uur kan het iedereen treffen: de niet onwaarschijnlijke ramp na een melt-down. Dat is de realiteit die ik sinds afgelopen jaar niet meer verdringen kan toen de beangstigende berichten over de gammele en storinggevoelige Belgische kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 zich begonnen op te stapelen.

Het was het idee van mijn elfjarige dochter om uit voorzorg haar koffer te pakken, waarop ik op de gedachte kwam om een project hiervan te maken en anderen te vragen wat zij zouden doen als het onvoorstelbare zich hier in Aken,of in de euregio Maas-Rijn of zelfs ver daarbuiten bewaarheid zou worden.

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden leerde ik in 2016 de Akense fotografe Ute Haupts kennen en kon ik haar voor mijn idee van een gemeenschappelijk fotoproject, met aansluitend een reizende tentoonstelling, enthousiast maken.

Begin dit jaar zijn we met de planning begonnen en hebben in totaal 28 deelnemers aan het project in Nederland, België en Aken bezocht die elk een koffer gepakt hadden voor de ramp, nadat ze goed nagedacht hadden over onze vraag: Wat neem ik mee als ik voorgoed mijn huis moet verlaten? Een rood koffertje met de afmetingen van handbagage, dat met ons de ronde maakte, gaf het formaat aan waarbinnen alles moest passen.

Resultaat van dit reisje zijn 28 aparte afbeeldingen met erg verschillende thema’s die net zo divers zijn als de deelnemers zelf.

Het idee voor de titel van de tentoonstelling “Ergens anders bestaat niet” ontstond door het gesprek met Nobuko, een Belgische deelnemer aan het project die geboren is in Fukushima, Japan. Want: zouden we ook ons huis moeten ontvluchten, moeten we ons realiseren dat een melt-down in principe overal en opnieuw gebeuren kan, zo lang er in Europa maar ook elders op de wereld kernenergie gebruikt wordt. Echt zeker zijn we nergens, in dat opzicht is er geen beter “Ergens anders”. Ik geloof dat we precies daarover moeten beginnen na te denken en eindelijk eens handelen.

Katrin Wolfarth, Aachen 2017

Lees verder ““Ergens anders bestaat niet” Kunstprojekt tegen #Tihange #Doel”

Milieu front Eijsden nam deel aan kunstprojekt “Vluchten voor Tihange”

Op 5 januari 2017 namen de leden van het Milieu front EIjsden deel aan een kunstproject van de Duitse kunstenares Katrin Wolfahrt waarbij ieder individueel een aantal zaken moest meenemen die je ook zou meenemen in het geval dat je moet vluchten voor een ernstige kernramp in Tihange. Alles moest in een klein rood koffertje passen dat vervolgens gefotografeerd werd.
Dit fotograferen gebeurde in België, Duitsland en dus ook bij ons in Eijsden.
uiteindelijk zal het geheel afgedrukt worden op grote posters en deze zullen, naast elkaar, gedurende enkele dagen geëxposeerd worden in Aken maar zeer vermoedelijk ook in andere steden en dorpen als Luik, Maastricht en, wie weet, Eijsden.

Hier alvast een impressie:

 

Benefiet dansvoorstelling ‘Dansen voor het leven’ Stop-Tihange.org

image001Benefiz Veranstaltung zugunsten des Aachener Aktionsbündnisses gegen Atomenergie und der Initiative 3 Rosen e.V.

Tihange und Doel in aller Munde- von Presse bis Politik und das dank der jahrelangen aktiven Einsatzberei
schaft der Aachener Bürgerinitiativen. Doch diese Arbeit ist trotz Ehrenamt kostenintensiv und kann nicht privat getragen werden.

Deshalb freuen wir uns sehr mit der Benefizveranstaltung

“Tanzen für das Leben”

2

 

am So, 27.11.2016 im Forum M der Mayerschen Buchhandlung einen weiteren Schritt zu tun, die maroden Kraftwerke endlich abzuschalten.

Tänze aus aller Welt werden von Profis und bekannten Tanzgruppen dargeboten. Vorträge von Frau Dr. Odette Klepper und Jörg Schellenberg erläutern die Zustände der maroden AKWs und ihren gesundheitlichen Folgen.

Wir freuen uns auf Euch.
Datum: Sonntag, 27.11.2016, 14.00-16.30 Uhr und 17.30-20.00 Uhr
Ort: Forum M, Mayersche Buchhandlung, Buchkremerstr. 1-7, Aachen
Vorverkauf: Klenkes Ticket Shop, Kapuziner Karree, 15€

Open brief aan gemeenteraad Eijsden-Margraten/Maastricht over verontrustend info-bulletin (2) van veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake #Tihange

Geachte Griffier,
Mag ik u vriendelijk verzoeken om deze open brief, de links en het info-bulletin in de bijlage op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te zetten?
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

“Het bijgaande info-bulletin over Tihange ontvingen wij van onze Duitse(!) Stop-Tihange vrienden. Vreemd want je zou verwachten dat dit via de directe Nederlands kanalen tot ons zou komen.
De inhoud is zeer verontrustend. Daar waar onlangs Duitse wetenschappers tot zeer beangstigende conclusies kwamen (zie Bijlage) staat de ‘wetenschappelijke mening’ van onze veiligheidsregio hier schijnbaar lijnrecht tegenover:
‘Het bereik van radioactieve straling is beperkt. De straling neemt snel af als de afstand tot het radioactieve materiaal toeneemt. Daarom is het risico in de directe omgeving van een kerncentrale het grootst.’

‘Bij een ongeval zal de straling van radioactief materiaal in en direct rondom de kerncentrale bij lange na niet tot Zuid-Limburg reiken. Radioactieve stoffen uit een beschadigde bron kunnen bijvoorbeeld door water of door de wind w orden meegevoerd en zo in Zuid-Limburg terecht komen.’

‘De voorbereiding op de maatregel schuilen is volgens de harmonisatie-afspraken van toepassing op het gebied tot 10 kilometer rondom de kerncentrale van Tihange. Zuid- Limburg valt hier buiten.’

De Duitse wetenschappers zeggen héél iets anders: klik hier en hier

Eerder deed uw raad meerdere oproepen om de kerncentrale in Tihange te sluiten en zodoende een einde te maken aan deze extreem gevaarlijke situatie. Nu doen wij een oproep waarin wij u vragen om dit zéér zorgwekkend info-bulletin van de ‘veiligheidsregio Zuid-Limburg’ te laten ’toetsen’ door een groep onafhankelijke wetenschappers. Wij hebben namelijk zeer sterk de indruk dat onze ‘veiligheidsregio Zuid-Limburg’ niet beschikt over de juiste wetenschappelijke informatie en nog steeds werkt met gegevens en protocollen van vele jaren geleden.

De uitspraken die de ‘veiligheidsregio Zuid-Limburg’ in bijgaand bulletin doet deugen volgens ons van geen enkele kant, ze zijn niet geactualiseerd met de meest recente gegevens over kernongevallen, kernramp-scenario’s en de actuele situatie in Tihange en zeer zeker niet onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwd.

Het tempo waarmee de Veiligheidsregio aan dit dossier bouwt is eveneens zorgelijk: ‘Het rapport wordt zomer 2017 verwacht’.
Mocht de veiligheidsregio willen proberen ‘de gemoederen tot bedaren te brengen’ dan is het tegenovergestelde gelukt. Wij voelen ons door bijgaand rapport van de Onveiligheidsregio Zuid-Limburg niet serieus genomen en zijn nu ongeruster over Tihange en onze overheid dan ooit tevoren!”

161028_infobulletin-tihange-2          Tihange_Studie_TU Wien 2016.pdf

4 internationale activisten op #RodeBank voor hun grootste ‘haat-object’ #Tihange #Heimat.NRW

img_3344

4 internationale activisten op de #RodeBank voor hun grootste ‘haat-object’ #Tihange #Heimat.NRW Fotograaf Horst Wackerbath

4 internationale Aktivisten auf die #RoteCouch für ihr größtes ‘Hass-Objekt ‘ #Tihange  #Heimat.NRW Fotograf Horst Wackerbarth

4 international activists on the #RedSofa for their biggest ‘hate-object’ #Tihange  #Heimat.NRW Photographer Horst Wackerbarth

4 militants internationaux sur le #CanapéRouge pour leur plus grand ‘ObjetD’haine’ #Tihange  #Heimat.NRW  Le photographe Horst Wackerbarth

Read more