Hoe dien ik bezwaar in tegen de WOZ-beschikking 2020 (BSGW) inzake vliegtuigoverlast vliegveld Luik

Mededeling over de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen 2020

Woont u in zuidelijk Zuid-Limburg (NL) en ervaart u vliegtuigoverlast van vliegveld Luik? Betaalt u WOZ-belasting in Nederland? 
Lees dan aandachtig onderstaande mededeling, het kan u mogelijk geld opleveren!

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag over het jaar 2020 van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). 

De huizenprijzen zijn flink gestegen en daardoor vallen veel WOZ-waarden hoger uit. Daarom zult u meer belasting moeten betalen.

Als u vindt dat de aanslag te hoog is kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift moeten argumenten staan waarom de aanslag volgens u te hoog is. 

Een belangrijk argument om bezwaar aan te tekenen is er op 13 januari 2020 bijgekomen. Op die dag deed de Rechtbank Limburg uitspraak in een door een Eijsdens gezin gewonnen beroep. Het ging over de financiële schade die de Eijsdenaren leden door het luchtruimwijzigingsbesluit van juni 2013. Sinds 2013 is het vliegverkeer enorm toegenomen boven zuidelijk Zuid-Limburg en is de waarde van onroerend goed door die overlast vaak verminderd. 

Volgens de Rechtbank is de waarde van het onroerend goed veel meer gedaald dan de schadevergoeding die door het ministerie was toegekend. In de uitspraak werd de waardevermindering op € 13.000 vastgesteld.

De uitspraak van de Rechtbank geeft duidelijk aan dat er terecht geklaagd is. Er is sprake van een aanzienlijke waardevermindering vergeleken met de situatie van vóór 2013. Daarom is het belangrijk kritisch te kijken naar de bepaling van de WOZ-waarde van uw woning in de aanslag. Check zelf of u nadeel ondervindt van de nog steeds toenemende vliegtuigoverlast die ons uit de slaap haalt of ervoor zorgt dat we niet in slaap kunnen komen. Als het nadeel volgens u niet of onvoldoende in de aanslag is meegenomen (WOZ-waarde) kunt u daartegen bezwaar aantekenen.

Bezwaarschriften tegen de WOZ beschikking kunt u zelf indienen, al dan niet met behulp van een rechtsbijstandsverlener/gespecialiseerd bureau o.a. te vinden via internet.

Op de website www.milieufronteijsden.nl en ook op de persoonlijke website van Rob Hoenen www.jezultermaarwonen.nl vindt u een voorbeeld-brief.

Milieu front Eijsden

Hoe dien ik bezwaar in bij de BSGW?
1. klik hier en lees goed de instructies.
2. Als u besloten heeft eerst te bellen met de BSGW dan adviseren wij u de volgende uitspraak bij de hand te houden: Klik hier ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
3. Als u besluit om digitaal, via internet, bezwaar in te dienen klik hier U komt dan terecht op uw persoonlijke BSGW-pagina waar u op moet inloggen met DIGID.
4.  Bezwaar maken per post kan ook: 
U kunt uw bezwaarschrift ook per post opsturen naar BsGW, Postbus 1271,6040 KG te Roermond. Vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer en het pand waar tegen u bezwaar maakt. Geef daarnaast aan waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is. 

5. Vervolgens geeft u aan dat:
– u sinds april 2013 (zware) vliegtuigoverlast ervaart veroorzaakt door vliegveld Luik , e.e.a. nadat het ministerie van I en W toen een foutje maakte waardoor Belgische vliegtuigoverlast de waarde van uw pand(en) heeft doen verminderen.
– deze overlast jaarlijks toeneemt.
– de waardevermindering inmiddels bekrachtigd is door de Rechtbank Limburg ( Rechtbank Limburg – 13-01-2020 – ECLI:NL:RBLIM:2020:177 – Rechtbank Limburg, 13-01-2020 / ROE 19/349 )
– de waarde volgens u daardoor is afgenomen met … procent (Wij stellen voor bijvoorbeeld 5 procent) en dat u dus wilt dat de waarde van uw pand naar beneden wordt bijgesteld met een bedrag van €…. (=X%) van de door de BSGW vastgestelde WOZ-waarde over 2020.
 

LET OP! Bezwaar maken is mogelijk tot 6 weken na de dagtekening van uw aanslag.

Wanneer ontvangt u een uitspraak op uw bezwaar? Klik hier

De stichting Milieu front Eijsden en Rob Hoenen geven dit advies geheel vrijblijvend daartoe gemotiveerd door hun jarenlange strijd tegen de vliegtuigoverlast in het algemeen en de vliegtuigoverlast boven zuidelijk Zuid-Limburg (NL) veroorzaakt door vliegveld Luik in het bijzonder.

Disclaimer:
Mfe en Rob Hoenen zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede dit advies geen rechten worden ontleend. Verder aanvaarden Mfe en Rob Hoenen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Mfe en Rob Hoenen of door u aan Mfe en Rob Hoenen door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.
Op deze website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Mfe en Rob Hoenen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

P E R S B E R I C H T : Milieu front Eijsden vraagt bij Eerste en Tweede Kamerleden aandacht voor luchtvaartproblematiek zuidelijk Zuid-Limburg en legt uit waar zuidelijk Zuid-Limburg ligt!

Binnenkort zal de Tweede Kamer antwoord ontvangen op de vragen van TK-lid Suzanne kröger over “het dossier Eijsden”:  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z18741&did=2018D53724 (zie vraag 11)

Het Milieu front Eijsden heeft onderstaand bericht naar alle Eerste en Tweede Kamerleden gestuurd om niet alleen aandacht te vragen voor deze al bijna zes jaar voortdurende en waanzinnige problematiek maar ook om duidelijk te maken in een paar woorden wát de problematiek nu precies inhoudt en waar Eijsden ook al weer ligt. 
Er gaat landelijk wel heel veel aandacht naar Schiphol en Lelystad maar: “Zo’n 6 jaar wordt heel zuidelijk Zuid-Limburg nu al overvlogen door vliegtuigen van het Belgische Liège Airport en Nederland lijkt dat gewoon te accepteren. Heel Nederland?Nee, een klein dorpje blijft moedig weerstand bieden aan de overweldigers!”(Vrij naar “Asterix en Obelix”)
Bijgevoegde cartoon maakt alles in één oogopslag duidelijk!
Namens het Milieu front Eijsden breng ik nu van onderstaand bericht op de hoogte en hoop dat u er aandacht aan wilt besteden!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Geachte volksvertegenwoordiger,

Binnenkort wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het “Dossier Eijsden” (Belgische vliegtuigoverlast in stukje Nederland)

Ter informatie zeer kort de situatie verklaard.

PROBLEEM

In april 2013 begonnen grote aantallen laagvliegende vrachtvliegtuigen naar en van Liège Airport over Eijsden te vliegen, die de bevolking van Eijsden wakker maken of uit de slaap houden. Op Liège Airport geldt voor vliegen geen enkele restrictie – anders dan in Nederland is er 24/7 activiteit. Afgesproken maatregelen om de overlast te vermijden worden in België niet nagekomen!

OORZAAK

Het Ministerie van IenW heeft erkend fout te hebben gehandeld, door in 2013 de controle over het luchtruim van zuidelijk Zuid-Limburg over te dragen aan Belgocontrol zonder onderzoek naar de gevolgen voor de inwoners van dat gebied. De daaruit voortvloeiende overlast is door het Ministerie niet voorzien.

OPLOSSING

Terugdraaien van het besluit van 2013 zou de ideale oplossing zijn, maar op zijn minst zullen de afgesproken maatregelen om overlast te vermijden gehandhaafd moeten worden. Om naleving te bevorderen moeten er gevoelige sancties verbonden worden aan niet nakomen, en dient het toezicht daarop transparant te zijn. Gezien de snelle expansie van Liège Airport – onlangs is gekozen voor Luik als Europese hub van Alibaba – is het zaak om de maatregelen op korte termijn drastisch aan te scherpen. 

Wij hopen dat we mogen rekenen op uw steun om zo spoedig mogelijk een definitieve en afdoende oplossing te krijgen in dit waanzinnige dossier waarin een stukje Nederland, nota bene door de eigen overheid, op grove wijze wordt gediscrimineerd (omdat hier onbegrensd nachtvluchten plaatsvinden).

Hier ziet u één oogopslag waar het “Dossier Eijsden” zich afspeelt

Dank voor uw aandacht.

Vriendelijke groet,

Hein Wellen

Voorzitter stichting Milieu front Eijsden

PS meer inlichtingen : email naar milieufronteijsden@gmail.com

Luchtverkeerslijder halve waarheid BRIEF VD STAATSSECRETARIS VAN I_M Vliegtuigoverlast

Lees hier beneden de brief die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede kamer over o.a. de vliegtuigverkeersoverlast in zuidelijk Zuid-Limburg.

De staatssecretaris baseert zich op incomplete, gemanipuleerde en vaak verouderde gegevens. Het ministerie van M&I geeft aan de staatssecretaris monitoringsgegevens die uitgaan van:

  • Een klein deel van de nacht
  • Een klein deel van zuidelijk Zuid-Limburg
  • Één landingsbaan i.p.v. de twee landingsbanen van Bierset
  • Alleen landend en geen stijgend vliegverkeer

Niet alleen gaat de Staatssecretaris uit van verkeerde en incomplete monitoringsgegevens waardoor de conclusies niet kunnen kloppen, tevens is ons altijd aangegeven dat er een overeenkomst gemaakt was die wij echter nooit te zien hebben gekregen. Nu blijkt dat er een verdrag moet worden gesloten(?) en dat dat ”meer tijd kost”?!

Ondertussen neemt de vliegtuigoverlast eerder toe dan af. Het Milieu front Eijsden bereikten de afgelopen weken meer en meer klachten uit Noorbeek, Banholt en Mheer. Ook onze eigen waarnemingen in Mesch en Eijsden zijn toegenomen en gemeld bij www.kicl.nl .

  • Afgesproken was dat 24 uur per dag zeven dagen per week zou worden gemonitord. Als dat gebeurt was had het “beoogd niveau” nooit bereikt kunnen worden. Waarom het grootste deel van de dag uitsluiten van analyses?
  • Het ministerie heeft systematisch geweigerd een groter deel van zuidelijk Zuid-Limburg te monitoren. Nu wordt er slecht een klein deel van EIjsden/Mesch gemonitord. Waarom niet heel zuidelijk Zuid-Limburg monitoren?
  • Waarom werd jarenlang maar één landingsbaan gemonitord? Is dit nog steeds zo? Waarom niet héél Bierset opgenomen in de analyses en metingen?
  • Waarom werd er lange tijd alleen dalend vliegverkeer gemonitord? Uit de brief van de Staatssecretaris b;lijkt dat er weer alleen over “naderingen” wordt gesproken. Schijnbaar maken stijgende vliegtuigen geen lawaai verspreiden ze geen fijnstof/uitlaatgassen?

Maar de belangrijkste vraag is “WAAROM”?!

Waarom is het foutje van april 2013 niet gewoon rechtgezet? Waarom werkt het Ministerie van I en M , bewust(!) met gedeeltelijke monitoringsgegevens en worden er daardoor bewust daardoor verkeerde gevolgen aan verbonden?

Ondertussen vliegen de vliegtuigen van en naar Maastricht-Aachen Airport op zeer lage hoogte (+/- 500M) overdag over Margraten, Gronsveld, en uiteraard Noord-Eijsden. die worden helemaal niet meegenomen in de metingen en gevolgtrekkingen.

De provincie Limburg zwijgt in alle talen. Het “foutje” (wijziging luchtruim) werd gemaakt op verzoek van MAA  (de Provincie Limburg heeft grote (financiële) belangen in MAA en subsidieert deze (K)luchthaven met groot enthousiasme)

Het Ministerie weigert ondertussen elke communicatie met het Milieu front EIjsden “omdat men niet met actiegroepen wil communiceren”.

Onze klacht bij het Ministerie werd afgewezen evenals onze klacht bij de Nationale Ombudsman. Het Ministerie van I en M zou zich “voldoende ingespannen hebben”…

Hoe kan dat nou? Je voldoende ingespannen hebben op basis van de halve waarheid (of minder)? WAAROM?

Rob Hoenen #Luchtverkeerslijder

 

+ ++ + ++ ++ ++ +++ ++++ ++ + + +++ ++ +++ + +++ +++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++

 

Vermindering geluidshinder Eijsden

In de verzamelbrief luchtvaart van 17 november 20167 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de geluidshinder in Zuid-Limburg bij Eijsden ten gevolge van luchtverkeer richting Luik-Bierset. Daarbij heb ik u ook geïnformeerd over de door mijn ministerie en de Belgische luchtverkeers- leiding genomen maatregelen om de geluidshinder terug te dringen. Nederland en België hebben afgesproken om begin 2017 een evaluatie uit te voeren waarin wordt bekeken of met deze maatregelen de geluids- hinder is teruggedrongen tot het niveau van voor de luchtruimwijziging. In het AO Luchtvaart van 30 november 2016 heb ik toegezegd u een reactie op deze evaluatie te doen toekomen met indien nodig een voorstel voor verdergaande maatregelen.

De evaluatie laat zien dat het aantal naderingen in de meeste periodes van het etmaal is teruggebracht naar het beoogde niveau van voor de luchtruimwijziging, maar dat in de vroege nacht onvoldoende resultaat is bereikt. Kort na de luchtruimwijziging steeg het aantal naderingen over Eijsden in deze periode scherp. Sindsdien is dit aantal weliswaar significant en structureel teruggebracht, maar het beoogde niveau van voor de luchtruimwijziging is in 2016 niet bereikt. In de meeste vroege nachten vinden 0 tot maximaal 5 naderingen boven Eijsden plaats. In circa 3 vroege nachten per maand vinden echter 11 of meer naderingen boven Eijsden plaats.

7 Kamerstuk 31 936, nr. 362

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 936, nr. 388 5

Het resultaat over 2016 is naar mijn mening nog onvoldoende en de aanpak moet daarom flink worden verstevigd. Er zijn afspraken gemaakt met de Belgische luchtverkeersleiding en de Belgische Federale Overdienst voor Mobiliteit om de operationele aanpak onverkort voort te zetten met het oog op de veilige afhandeling van het luchtverkeer met zo min mogelijk hinder voor Eijsden. Mijn ministerie heeft verder het initiatief genomen om op korte termijn een Memorandum of Cooperation met de Belgische Federale Overheid af te sluiten om de afspraken te borgen. Voor de permanente borging zetten wij in op een Verdrag, hetgeen meer tijd kost. Ik heb het gemeentebestuur reeds betrokken bij de evaluatie en ik zal hen nauw blijven betrekken bij de verdere stappen.

Debat bij @l1 over Maastricht-Aachen-Airport #MAA (en #Eijsden)

Luister vooral eens naar dit debat vandaag (29-1-2017) uitgezonden op L1 waar Coen Eggen namens de alliantie tegen de uitbreiding van luchthaven Maastricht-Aachen-Airport (what’s in a name?! ‘Aachen’ ?? ) in debat gaat met  Joost van den Akker (VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten Limburg) .

De benarde situatie waar Eijsden door de provincie Limburg en MAA sinds april 2013 in gemanuvreerd is wordt door VVD’er van den Akker totaal ‘ niet begrepen’, laat staan dat hij er begrip voor heeft of er zelfs maar iets van weet. Luister het interview vooral helemaal af, interessant om te horen hoe onze provinciale ‘volksvertegenwoordiger’ uitsluitend gaat voor ‘de algemene Limburgse economische belangen’ en hoe hij mens, natuur, volksgezondheid en veiligheid (en toerisme = ook economie) totaal niet interessant vindt. Ook weet hij de argumenten van de woordvoerder van de alliantie, waar het Milieu front Eijsden deel van uitmaakt, totaal niet te ontkrachten…
De bodemloze put die MAA heet gaat gewoon verder en Eijsden (dubbel gesandwiched door MAA en Bierset (luik)) en iedereen in de omgeving van dit tot waanzinnige hoogte gesubsidieerde vliegveld blijft gewoon de dupe van dit soort zaken …omdat de provincie Limburg dat wil!
Klik hier om het fragment af te luisteren!