Voor een duurzame toekomst!

“Ergens anders bestaat niet” Kunstprojekt tegen #Tihange #Doel

Liebe Teilnehmer des Koffer/Fotoprojektes “woanders gibt es nicht”,

es ist nun so weit: am nächsten Sonntag, 21.5., werden Ute und ich unsere geplante Wanderausstellung eröffnen.
Erste Station ist am “KuKuK am Köpfchen”, Eupener Straße 420, am alten Grenzübergang zwischen D und BE ab 12 Uhr.
Ab ca. 12.30 wird es ein paar Redebeiträge zum Projekt und auch zur Menschenkette geben, sowie ein Informationsangebot des AAA zur “Kettenreaktion” am 25.6. und Möglichkeiten des Austauschs zur Thematik “Stop-Tihange”.

Auf der Webseite www.kettenreaktion-tihange.eu” wird unter “News” über das Projekt berichtet und jeweils die nächste Station angekündigt.

Wir freuen uns darauf, möglichst viele von Euch am Sonntag zu sehen.
Herzlich gerne dürft Ihr diese Einladung (mit Foto) weiterleiten.

Viele liebe Grüße von
Katrin & Ute

 

“Ergens anders bestaat niet”

Een Fotoproject in de Euregio Maas-Rijn

(van Aken via Maastricht naar Luik)

 

Projectidee en coordinatie: Katrin Wolfarth, Aken

Fotografie: Ute Haupts, Aken

Layout en vormgeving catalogus: Bureau ChristCarpus, Aken

Druk/Fotografie: chrit, Aken

Tentoonstelllingsdesign: MeRaum, Aken

 

Waarom dit project?

Overal, iedere dag, iedere nacht, ieder uur kan het iedereen treffen: de niet onwaarschijnlijke ramp na een melt-down. Dat is de realiteit die ik sinds afgelopen jaar niet meer verdringen kan toen de beangstigende berichten over de gammele en storinggevoelige Belgische kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 zich begonnen op te stapelen.

Het was het idee van mijn elfjarige dochter om uit voorzorg haar koffer te pakken, waarop ik op de gedachte kwam om een project hiervan te maken en anderen te vragen wat zij zouden doen als het onvoorstelbare zich hier in Aken,of in de euregio Maas-Rijn of zelfs ver daarbuiten bewaarheid zou worden.

Door een gelukkige samenloop van omstandigheden leerde ik in 2016 de Akense fotografe Ute Haupts kennen en kon ik haar voor mijn idee van een gemeenschappelijk fotoproject, met aansluitend een reizende tentoonstelling, enthousiast maken.

Begin dit jaar zijn we met de planning begonnen en hebben in totaal 28 deelnemers aan het project in Nederland, België en Aken bezocht die elk een koffer gepakt hadden voor de ramp, nadat ze goed nagedacht hadden over onze vraag: Wat neem ik mee als ik voorgoed mijn huis moet verlaten? Een rood koffertje met de afmetingen van handbagage, dat met ons de ronde maakte, gaf het formaat aan waarbinnen alles moest passen.

Resultaat van dit reisje zijn 28 aparte afbeeldingen met erg verschillende thema’s die net zo divers zijn als de deelnemers zelf.

Het idee voor de titel van de tentoonstelling “Ergens anders bestaat niet” ontstond door het gesprek met Nobuko, een Belgische deelnemer aan het project die geboren is in Fukushima, Japan. Want: zouden we ook ons huis moeten ontvluchten, moeten we ons realiseren dat een melt-down in principe overal en opnieuw gebeuren kan, zo lang er in Europa maar ook elders op de wereld kernenergie gebruikt wordt. Echt zeker zijn we nergens, in dat opzicht is er geen beter “Ergens anders”. Ik geloof dat we precies daarover moeten beginnen na te denken en eindelijk eens handelen.

Katrin Wolfarth, Aachen 2017

Beste medeburgers in Duitsland, België en Nederland.

Al jaren protesteren wij, de “Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie”(AAA) en het grensoverschrijdende initiatief “Stop Tihange” tegen het onverantwoord verder exploiteren van de gammele kernenergiecentrales in Tihange en Doel, die inmiddels bekend staan als de scheurtjesreactoren en die op respectievelijk 50 en 110 kilometer van Maastricht liggen en heel de Euregio bedreigen.

Niet alleen vanuit ons standpunt is de beslissing van de Belgische regering onbegrijpelijk om de kerncentrales in bedrijf te houden; onafhankelijke deskundigen maar ook de Belgische autoriteit voor kernenergie (FANC) achten het onverantwoord om de reactoren door te laten draaien. Net zo ongelooflijk is het dat deze oude gevaarlijke reactoren nog steeds door Duitse bedrijven beleverd mogen worden met brandstofelementen en de Duitse overheid op die manier meewerkt aan de risicosituatie – hoewel de Duitse “Reaktorsicherheitskommission” gegronde twijfels heeft of de veiligheidsvoorzieningen van de installaties voldoende zullen zijn bij een noodsituatie.

Parallel aan de oprichting van het politiek onafhankelijke burgerinitiatief: “Stop Tihange & Doel” zijn er ook in België en Nederland soortgelijke groeperinge n en verenigingen ontstaan. In de Euregio Maas-Rijn en ver daarbuiten hebben al veel mensen zich bij onze protesten aangesloten en is er grensoverschrijdend verzet gerezen. We accepteren niet dat deze kerncentrales nog langer in bedrijf blijven.

Daarom eisen we van de autoriteiten in België dat de “scheurtjesreactoren” Tihange 2 en Doel 3 onmiddelijk stil gelegd worden en ook dat er per direct een export-stop komt voor de uit Duitsland afkomstige brandstofstaven om de krakkemikkige kerncentrales verder in bedrijf te houden.

Om hiervoor, samen met de mensen uit onze buurlanden, een duidelijk signaal af te geven staat er op zondag 25 juni 2017 een mensenketting gepland die van Tihange via Luik en Maastricht naar Aken gaat.

Iedereen die hieraan deelneemt zal een 90 kilometer lange “kettingreactie” ondersteunen en de autoriteiten laten zien dat het onacceptabel is om het leven van miljoenen Europeanen in gevaar te brengen.

Veel andere activiteiten zoals onder andere demonstraties, wakes, voorlichtingsbijeenkomsten, evenals het in deze catalogus gedocumenteerde fotoproject, bevestigen en ondersteunen de weerstand van de bevolking tegen het reële gevaar van een kernsmelting in de Euregio Maas-Rijn en de daarmee gepaard gaande effecten in heel Europa.

Sluit u aan en stel je samen met ons bezorgd op tegen een politiek waarbij winst behalen op de eerste en de mens op de laatste plaats komt .

“Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie” samen met de grensoverschrijdende initiatiefgroep “Stop Tihange”.