Voor een duurzame toekomst!

Europe calling: ’Waar een wil is, is geen grens’ 26-11-2016 MfE doet actief mee!

europecallingMet het Verdrag van Maastricht is onder meer ook het fenomeen Europese burgerschap tot stand gekomen.

Mag het zo zijn dat gemiddeld één op de drie Europeanen jaarlijks een ander Europees land bezoekt, voor de burgers in de euregio’s is die situatie geheel anders: niet alleen in eigen land en woonplaats voelen zij zich thuis, maar ook in hun directe buurlanden, waar zij (gaan) wonen, consumeren, werken, recreëren, studeren enz. Grensbewoners bezoeken frequent, vaak dagelijks, een ander Europees land en maken zodoende veelvuldig gebruik van het ’vrij verkeer van personen’.

Toch zijn de binnengrenzen nog niet zo open als vaak wordt beweerd; alleen al de verschillen in taal en de sociaal-economische stelsels belemmeren de sociaal-culturele cohesie. In dat verband spelen bijvoorbeeld ook het openbare vervoer en de media een relevante rol.

In het kader van de herdenking van 25 Jaar Verdrag van Maastricht – de geboorteakte van het Europese burgerschap – past, naast een viering, ook een herdenking, een opnieuw (over)denken en reflecteren over dit Verdrag. Op welke wijze kan het Verdrag worden aangepast, zodat de burgers in de grensregio’s gemakkelijk(er) de ’open binnengrenzen’ kunnen overschrijden en de sociaal-culturele cohesie in die grensregio’s wordt vergroot.

De Burgerinitiatiefgroep ’Waar een wil is, is geen grens’ organiseert op zaterdag 26 november 2016 in het Centre Ceramique te Maastricht een bijeenkomst voor burgers uit de euregio’s.

In een vijftal werkgroepen zal gediscussieerd worden over specifieke aanpassingen van verdragsteksten .Doel: ideeën, eisen en wensen omzetten in nieuwe EU-verdragsteksten zodat de sociaal-economische, culturele en territoriale samenhang van de grensregio’s wordt vergroot .
Eén van de werkgroepen behandelt de verdragsteksten die verband houden met het Milieu en de grensoverschrijdende ecologische samenhang. Deze werkgroep wordt voorgezeten door Hein Wellen en ook Alphons Buijsers (beiden lid van de stichting Milieu front Eijsden) zijn hierbij van de partij.