Voor een duurzame toekomst!

Exploitatievergunning Bierset

Afgelopen week moesten we via de media vernemen dat er een exploitatievergunning afgegeven was voor Liège Airport. Er zijn weliswaar voorwaarden aan verbonden maar de vergunning is afgegeven zonder dat de indieners van zienswijzen commentaar gekregen hebben. Het is niet voor het eerst dat de Waalse regering beslissingen neemt zonder zich te houden aan de procedure. Om bezwaar te maken tegen de afgegeven vergunning bij de Belgische Raad van State heeft Comité Liège Air Propre (CLAP) (Comité schone lucht Luik) besloten bij de Waalse regering een klacht in te dienen tegen de exploitatievergunning die op 26/08/2022 aan de luchthaven van Luik is verleend, waarbij ook burgers van buiten de provincie Luik betrokken zijn. De bezwaartermijn is erg kort en daarom is snel actie nodig 
Deelname aan dit bezwaarschrift is gratis, aangezien CLAP de nodige kosten voor zijn rekening zal nemen.

Tijdens de openbare hoorzitting werden brieven met opmerkingen ontvangen van :
– meer dan 4000 burgers uit de provincie Luik
– Duitse en Nederlandse burgers;
– 12 Limburgse gemeenten (8 Belgische en 4 Nederlandse gemeenten) ;
– de Nederlandse provincie Limburg;
– het Vlaams gewest
Deze brieven bevestigden onze stellingen en eisen betreffende de onwettigheid van inmenging in de rechten van de burgers.
De Waalse administratie heeft hier echter geen rekening mee gehouden.


Het bezwaarschrift moet worden ingediend met gebruikmaking van een bij wet voorgeschreven formulier, waarvan de Duitse versie in de bijlage is opgenomen.

Indien Nederlandse of Duitse ingezetenen zich bij ons willen aansluiten, hebben wij hun contactgegevens nodig zodat wij bladzijde 4 van deze bijlage 2 kunnen invullen.

Deze verplichte contactgegevens zijn:
– De aanhef: Heer of Mevrouw.
– De achternaam
– De voornaam
– Het volledige adres
– Een vast of mobiel telefoonnummer
– Een e-mail adres.


De aanwezigheid van buitenlandse burgers, maar vooral van inwoners van Aken in onze klacht bij de Waalse regering zal ons extra argumenten geven om vervolgens een klacht in te dienen bij de Belgische Raad van State.

Indien de Raad van State vaststelt dat de wet niet is nageleefd, zal hij de vergunning voor de luchthaven van Luik moeten intrekken.

De contactgegevens moeten uiterlijk op zaterdag 17 september 2022 naar etude.clap@gmail.com worden gezonden, zodat wij de formulieren kunnen invullen.