Voor een duurzame toekomst!

Kalksteengroeve Sibelco

De Belgische firma Sibelco heeft een nieuwe vergunning aangevraagd voor het exploiteren van een kalksteengroeve, net over de grens bij Bassenge.
Dit veroorzaakt erg veel stof, en daarmee luchtverontreiniging.
Daarnaast ontbreekt het aan transparantie over de milieu-impact.
Daarom steunen wij onze Belgische partners die hier bezwaar tegen maken!

Hieronder een door ons opgesteld document over de milieu-impact van het project.