Voor een duurzame toekomst!

PERSBERICHT: Niet ook nog nucleair “niveau 4” !

Meer dan 100.000 handtekeningen tegen herstart van Tihange 2 en Doel 3

Het advies van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan minister Jambon om de herstart van de scheurtjesreactoren, die al 20 maanden stilliggen goed te keuren, leidde tot een van internationale golf van verontwaardiging. Gedurende enkele maanden, had een netwerk van burgers van België, Nederland en Duitsland al 65.000 handtekeningen opgehaald tegen het opnieuw opstarten van de scheurreactoren op 2 november 2015.

Na de bekendmaking van het FANC-document op 17 november is het aantal ondertekenaars van de online petitie nu opgelopen tot meer dan 100.000 ondertekenaars. Daarnaast hebben we nog eens ongeveer 8.000 handtekeningen op papier verzameld en elke dag komen er nog bij.

In de tekst van de petitie, zijn de belangrijkste zinnen:

“Zolang:
• de oorzaak van scheuren in de reactorvaten van de twee reactoren niet nauwkeurig en eenduidig vastgesteld is en dat een verandering in de omvang van de scheuren tijdens de uitbating niet definitief uitgesloten kan worden;

• bestralingsexperimenten twijfel laat bestaan dat de brosheid van de gescheurde staalwand van de hogedrukreactorvaten de toegestane grenswaarden na 30 jaren van uitbating al overschreden heeft;

• er geen bewijs bestaat dat de reactoren met scheuren hetzelfde niveau van veiligheid hebben als reactoren zonder scheuren;
kunnen Tihange 2 en Doel 3 niet op het netwerk aangesloten worden. ”

Het is ondenkbaar dat de Belgische regering die zoveel maatregelen genomen heeft na de aanslagen in Parijs zich nu niet zou bekommeren om de veiligheid van miljoenen mensen die getroffen zouden kunnen worden door een kernramp in vooral België, Nederland en Duitsland.

Zelfs voorstanders van kernenergie ondertekenen

Burgers die in hun buurt of onder hun kennissen of collega’s handtekeningen hebben verzameld, beleefden een ongewone ervaring. “Ik heb nog nooit zo’n grote bereidheid ondervonden om een anti-nucleaire petitie te ondertekenen,” zei een Duitse vrijwilliger. “Zelfs mensen die me vertellen dat ze zijn echt pro-kernenergie zijn vonden dat het onaanvaardbaar is dat reactoren die in deze slechte staat verkeren opnieuw gestart zouden worden. ”

Tijdens de “Verenigingendag” in Aken werd de anti-nucleaire info-stand belegerd door de bezoekers. 500 handtekeningen werden verzameld in slechts enkele minuten tijd. “Zelfs bezoekers uit Hoei, buren van reactor te Tihange, hebben getekend” verzekerde ons een vrijwilliger die de stand bemande.

De drietalige petitie loopt nog verder op het internet via het platform change.org. Je kan ze via volgende link lezen en ondertekenen:
http://change.org/tihange-doel-NL