Voor een duurzame toekomst!

Opiniestuk: Wat kunnen wij zelf doen

Wat kunnen wij zelf en de gemeente Eijsden-Margraten doen ten aanzien van milieuverbetering

Deze punten in de openbaarheid brengen en deel laten uitmaken van de verantwoordelijkheid van de bevolking

1. Ons in te zetten voor kleinschalige landbouwen veeteelt. Ons genuanceerd prachtige landschap is niet gebaat met megastallen en –schuren. Het vee moet op het land. Weg met hectaren grote maïs- en aardappelvelden.

artikel_jo_1a

artikel_jo_1b

2. Behoud van onze unieke landschapselementen zoals holle wegen, graften, bossages en landwegen.

artikel_jo_3b

3. Geen verharding (beton en asfalt) van deze holle- en landwegen.

artikel_jo_3a

4. Zorgvuldig onderhoud van deze elementen: dus o.a. geen kaalslag met de klepelmaaier. Zorgen voor opgeleid personeel met kennis van de plantenwereld en van de vijver in het centrum van Eijsden. Personeel dat weet welke planen en dieren ontzien moeten worden (aronskelk, johanneskruid, maagdenpalm, wijngaardslak om maar iets te noemen).

artikel_jo_4

Geen plat gespoten akkerranden. Geen landjepik van de boeren met de ploeg aan de wegranden.. Geen supersized landbouwmachines die bermen met opzet platrijden om nog sneller te kunnen rijden bij het nemen van bochten.

artikel_jo_4a

artikel_jo_4b

artikel_jo_4c

5. Wanneer worden de stinkende en vervuilende tractordieselmotoren eens jaarlijks gecontroleerd op hun uitstoot?

6. Zaai de bermen en akkerranden in met wildbloemen (jaren geleden deed de gemeente Margraten dat al).

7. Stop met de bomenkap vooral van z.g. “boomschermen” die de industrie van Eijsden en België voorheen afdekten (Zinkwit en CBR). Nu in alle “glorie” te zien vanuit Mesch en Libeek.

artikel_jo_8b

8. Herstel deze graften en boomschermen op de oude plekken. Langs de Maas. Rondom de Eijsdense industrie. Langs de autoweg.

artikel_jo_8a

Weg met de horizonvervuiling.
Heb je ook een idee, ik hoor het graag!

Jo Bartels