P E R S B E R I C H T Alliantie Tegen Uitbreiding MAA : ‘Groeiend verzet tegen uitbreiding MAA’

Geachte,

Namens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA ( www.nietmeervliegenopbeek.nl)  doe ik u bijgaand persbericht toekomen.

Dank voor uw aandacht, met vriendelijke groet.
Woordvoerder van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA is