Voor een duurzame toekomst!

P E R S B E R I C H T “Eijsden en omstreken kleurt geel”

Het lijkt rustig in en rondom de kerncentrale in Tihange maar schijn bedriegt!

Eijsden ligt in Nederland het kortst van alle steden en dorpen bij deze kerncentrale. Wist u dat de afstand van de kerncentrale tot aan de grens met Eijsden maar 36 kilometer bedraagt? Er is geen enkel dorp in Nederland of Duitsland dat korter bij ligt dan Eijsden.

Ondanks jaren van massaal protest lijkt de Belgische regering niet bereid om de kerncentrale van Tihange, die bestaat uit drie gammele reactoren, te sluiten. Sterker nog, België heeft besloten de levensduur van deze gevaarlijke kerncentrale te verlengen in plaats van te bekorten!

Bent u al eens in Tihange gaan kijken? Alleen al de aanblik van de door betonrot getroffen gebouwen geven reden tot grote zorg. Daar komt nog bovenop het mogelijk gevaar van een terroristische aanslag, een onopgehelderde sabotage poging in de kerncentrale van Doel en een grote lijst van technische storingen waar maar geen eind aan lijkt te komen.

Het Milieu front Eijsden is van mening dat wij hier in Eijsden en omstreken gevaarlijk wonen. We hebben er genoeg van dat de provincie en Nederlandse regering totaal niets ondernemen om ons te beschermen tegen een mogelijke nucleaire ramp, veroorzaakt door een gammele kerncentrale in onze directe nabijheid.

Onze oosterburen zijn zich zeer bewust van de dreigende gevaren van de gammele kerncentrale in Tihange en geven dat aan door massaal een anti Tihange (en Doel) poster op te hangen. Veel straten in de steden en dorpen direct over de grens bij Aken zijn inmiddels geel gekleurd door de posters. Doel hiervan is om zo aandacht te vragen bij onze overheid voor een nucleaire ramp waarvan we allemaal hopen dat hij nooit zal plaatsvinden. Dat willen wij in Eijsden óók doen: Geel kleuren om zo onze zorgen te uiten!

Komende weken zullen er daarom in de kern Eijsden (en omstreken) raamposters deur aan deur bezorgd worden. Wilt u uw zorgen ook uiten? Hang dan de poster (briefpapierformaat) bij u aan het raam. Heeft u een “nee-nee sticker” op de brievenbus? Laat het ons dan even weten via MfE@ziggo.nl . Geef uw adres door en wij kijken dan samen hoe u in het bezit kunt komen van zo’n mooie gele poster.

AFbeelding Eijsden kleurt geel poster