Voor een duurzame toekomst!

P E R S B E R I C H T i.v.m. avond over vliegtuigoverlast Zuidelijk-Zuid-Limburg (7-9-2015)

Geachte,

Graag uw aandacht voor het volgende:

“Op maandag 7 september 2015, om 19.30 uur, vindt in de zaal van café De Heerlykheid Breust, St. Martinusstraat 6 te Eijsden een tweede bijeenkomst plaats, wederom georganiseerd door het MfE (Milieu front Eijsden) en de gemeente Eijsden-Margraten.”

De vliegtuigoverlast in Zuidelijk-Zuid-Limburg neemt ondertussen ronduit absurde vormen aan. Het zuidelijkste puntje van Nederland is al zeer geruime tijd “in bezit” van de Belgische luchtvaartleiding. Afspraken die eerder ,op vrijwillige basis, gemaakt zijn met de Belgische luchtverkeersleiding, werken volgens het MfE totaal niet. Het MfE is van mening dat de overlast eerder is toegenomen dan afgenomen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het afgelopen half jaar nogmaals de vliegbewegingen boven voornamelijk Eijsden gemonitord en zal op 7 september de resultaten hiervan bekend maken. Wat het MfE betreft maakt het resultaat van deze meting niet meer uit. De overlast is gigantisch en gaat allang niet meer over vliegveld #Bierset in België alleen. “België maakt te pas en te onpas, vooral in de nachtelijke en avond-uren, misbruik van het (met een verkeerde inschatting van de gevolgen) weggegeven stukje luchtgebied boven Eijsden”, zo geeft Hoenen, voorzitter en woordvoerder van het MfE aan. “België misbruikt de ontstane situatie om zelf van hinder af te komen o.a. voor de Belgische noordelijke vliegroute naar Brussel (Zaventem) en natuurlijk Luik (Bierset).

De vier L’s : Langdurige, Licht-, Lucht- en lawaai-overlast door (Belgisch) vliegverkeer:

Het gaat al lang niet meer over alleen maar lawaai. Het MfE vraagt zich af wat de langdurige effecten van het uitstrooien van ultra-fijnstof over Zuidelijk-Zuid-Limburg is. “Niet elke inwoner hoort de vliegtuigen altijd, maar zal wel altijd de ultra-fijnstof, veroorzaakt door de uitlaatgassen van de veelvuldig overvliegende vliegtuigen, inademen”, zo geeft Hoenen aan. Het MfE is dan ook zeer bezorgd over de langetermijneffecten van lawaai- en luchtvervuiling. Daarbij komt nog eens dat een groot gebied van Zuidelijk-Zuid-Limburg regelmatig in de schaduw ligt door de rijkelijk aanwezig condensstrepen (Chemtrails) die als een deken soms een heel dorp in de schaduw leggen.

Inmiddels is de maatschappelijke onrust erg groot en sterk aan het toenemen.

De drogreden die de overheid aanvoert in haar verklaring waarom er geen MER heeft plaatsgevonden grenst aan het bizarre. “ja wij maakten een fout maar omdat we vooraf niet hadden voorzien dat we een fout gingen maken is een MER (Milieu effect rapportage) achteraf nu niet meer nodig”

Wonen aan de grens met België heeft zo zijn charme. Wat betreft bestuurlijke en juridische verantwoordelijkheden is het echter rampzalig.

Maas-vervuiling, luchtvervuiling, lawaai en vliegtuigoverlast zijn maar een paar voorbeelden waar schijnbaar niemand de (juridische) verantwoordelijkheid over heeft. Klagen bij de provincie Limburg of onze regering over deze zaken blijkt nutteloos: “Wij zijn geen bevoegd gezag” luidt het antwoord. Hetzelfde geldt voor klagen bij de Belgische buren.

Schijnbaar is er in Zuidelijk-Zuid-Limburg een gebied ontstaan waar niemand de verantwoordelijkheid voor draagt en waar een stukje #Europa ligt waar je met de buren mag doen en laten wat je wilt. Europa zoals het nooit bedoeld kan zijn…

Het MfE is tot de overtuiging gekomen dat we vechten tegen zwaar onrecht en dat de belangen groot zijn.

De provincie Limburg zou zich eens moeten afvragen wat strategisch beter is. MAA steunen of de mensen in Zuidelijk-Zuid-Limburg steunen. Door België zo’n comfortabel stukje “niemandslucht” te geven werken ze de commerciële voordelen van België en Bierset alleen maar in de hand terwijl het toerisme in eigen land én MAA (Maastricht Aachen-Airport) hieronder onherroepelijk zullen gaan lijden.

Het MfE en de gemeente Eijsden-Margraten hebben zich gevonden in dit dossier en proberen samen de verantwoordelijk minister te bewegen de gemaakte fout, zo spoedig mogelijk, te herstellen. “Fouten kunnen gemaakt worden” zo geeft Hoenen aan, “maar naar goed gebruik kunnen fouten ook hersteld worden”.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze ongetwijfeld interessante avond,

Rob Hoenen

Woordvoerder / Voorzitter Milieu front Eijsden