Voor een duurzame toekomst!

P E R S B E R I C H T MfE slikt ‘slappe hap’ van @Min_IenM niet, gaat naar Nationale Ombudsman

Milieu front Eijsden slikt de ‘slappe hap’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu niet en gaat naar de Nationale Ombudsman.

slap-broodje-vliegtuig

 

In juli van dit jaar diende Milieu front Eijsden een klacht in bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu – I&M – in verband met de voortdurende vliegtuigoverlast die we sinds april 2013 in Zuid-Limburg ondervinden.*

Op 31 oktober 2016 was Milieu front Eijsden in Den Haag op een hoorzitting uitgenodigd om deze klacht toe te lichten.**

Met felle betogen*** hebben we daar geprobeerd aan te geven dat het ministerie faalt bij de aanpak van de vliegtuigproblematiek. Op 18 november ontvingen wij de afwijzing op onze klacht. Het komt erop neer dat, verrassend, de slager zijn eigen vlees heeft goedgekeurd.

In de bijlage kunt u het verslag van de zitting en het ontvangen antwoord lezen. Milieu front Eijsden heeft grote moeite met het oordeel dat volgde op de hoorzitting. In onze ogen is de klacht volkomen onterecht ongegrond verklaard:

– De Environment Cell, welke een deel van de oplossing zou zijn, is in juli 2016 ingesteld, de klacht is op 29 juli 2016 bij I&M ingediend, zodat verwijzing naar deze Cell niet kan dienen als bewijs voor de voortvarendheid van het optreden van het Ministerie.

– De focus van het antwoord ligt op de ‘Environment Cell’ die alle tijd gegund wordt om met oplossingen te komen, zonder er rekening mee te houden dat dit dossier al drie-en-een-half jaar loopt. Hoezo wennen en ingespeeld raken?

– Het ontbreekt aan enige motivering ten aanzien van de ongelijke behandeling (discriminatie ten opzichte van de rest van Nederland waar nachtvluchten zijn verboden).

– Te beperkte informatieverstrekking: in de pleitnotitie hebben we, onder verwijzing naar de Wet Openbaar Bestuur, stukken opgevraagd. Deze krijgen we niet: we krijgen alleen bericht wanneer die informatie naar de gemeente wordt verzonden.

– De passage “Dat ook deze maatregelen zoals u stelt, tot op heden nog niet alle overlast hebben weggenomen” is opzienbarend. Waarom erkent het ministerie zélf niet dat de maatregelen nog steeds voor overlast zorgen?

– Waarom worden er steeds opnieuw afspraken met de ‘Belgische counterparts’ gemaakt waarop geen sancties zijn gesteld? Het Ministerie heeft zelf eind 2015 geconstateerd dat de maatregelen uit begin 2015 te vrijblijvend zijn en onvoldoende werken.

– Bij iedere toezegging vanuit België was direct na invoering duidelijk dat men zich daar niet aan de afspraken hield, waarbij I&M de zaak lang op zijn beloop liet (2014 een vol jaar, en na nieuwe maatregelen in 2015 weer een vol jaar)

– de maatregelen die per 1 februari 2016 ingevoerd werden en die op het eerste gezicht serieus leken werden ook direct in de eerste week na invoering niet nagekomen, hetgeen tot een geschokt vertrouwen in I&M heeft geleid.

– In de klachtbrief aan I&M en ook ter hoorzitting is op deze elementen gewezen, maar in de brief laat I&M deze, ten onrechte, onbesproken.

I&M stelt zich daarmee nodeloos afhankelijk op van de ‘Belgische counterparts’, waardoor I&M de belangen van de inwoners van Eijsden-Margraten heeft geschaad. Immers, het besluit tot luchtruimwijziging kan door I&M ook weer ongedaan worden gemaakt, waarna teruggekeerd kan worden naar de situatie van vóór april 2013. I&M beschikt daarmee over een drukmiddel, zodat er geen enkele reden was om over zich heen te laten lopen door de ‘Belgische counterparts’, zoals dit de afgelopen drie en een half jaar tot ergernis van velen het geval is geweest.

Dat na de jaarwisseling de balans van de genomen maatregelen wéér eens opnieuw zal worden opgemaakt maakt dat we er niet geruster op worden want na de jaarwisseling klinkt als op de lange baan schuiven. Zo komt het eerste lustrum van het vliegverkeer boven Eijsden in zicht en dat willen we zeker niet.

Het oordeel van het ministerie maakt dat het wantrouwen in de provinciale én nationale overheid op dit dossier alleen maar bij ons toeneemt. Ons vertrouwen is nu dan ook gevestigd op de Nationale Ombudsman die onze klacht binnen afzienbare tijd zal ontvangen. Schijnbaar is het niet mogelijk om het gemaakte en door het ministerie erkende ‘foutje’ te herstellen zonder dat wij tot het uiterste gaan.

Milieu front Eijsden gaat deze slappe hap in ieder geval niet slikken!

*(https://milieufronteijsden.nl/p-e-r-s-b-e-r-i-c-h-t-milieu-front-eijsden-heeft-er-genoeg-van-en-dient-klacht-in/)

**(https://milieufronteijsden.nl/p-e-r-s-b-e-r-i-c-h-t-maandag-a-s-hoorzitting-in-den-haag-ivm-vliegtuigoverlast-zuidelijk-zuid-limburg/ )

***(https://milieufronteijsden.nl/p-e-r-s-b-e-r-i-c-h-t-maandag-a-s-hoorzitting-in-den-haag-ivm-vliegtuigoverlast-zuidelijk-zuid-limburg/ )

p-e-r-s-b-e-r-i-c-h-t-mfe-slikt-slappe-hap-min-ienm-niet

antwoord-op-klaagschrift-ontvangen-18-11-2016

verslag-hoorzitting-ontvangen-19-11-201619112016-low