Voor een duurzame toekomst!

P E R S B E R I C H T “Milieu front Eijsden heeft er genoeg van en dient klacht in!”

Milieu front Eijsden heeft er genoeg van en dient klacht in!

sticker

Toen in april 2013 het Ministerie van Infrastructuur en Milieu “een foutje maakte” en “per ongeluk” het luchtruim boven Eijsden weggaf aan België konden wij niet voorzien wat ons letterlijk boven het hoofd zou gaan hangen.

Maastricht-Aachen-Airport (feitelijk de provincie Limburg want die is eigenaar) heeft verzocht om de controle over het luchtgebied boven Eijsden weg te geven aan de Belgen om een veiliger luchtverkeer van en naar Maastricht – Aachen – Airport en Bierset (Luik)mogelijk te maken. Daarbij is Eijsden letterlijk(!) opgeofferd voor de economische belangen van MAA door de provincie Limburg. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakte vervolgens een fout door vooraf geen Milieu Effect Rapportage te laten maken over dit besluit. België ging daarna het luchtruim boven Eijsden systematisch misbruiken door veelvuldig vliegtuigen buiten afgesproken routes en ook te laag laten overvliegen. Ondanks goede afspraken met het ministerie om dit misbruik te voorkomen houden de Belgen zich totaal niet aan iedere tot nu toe gemaakte afspraak hierover.

Waar gaat het om? Bierset is een van de snelst groeiende vlieghavens voor vracht in Europa en heeft als doelstelling het grootste vliegveld op dit gebied te worden. Als dat gaat lukken dan zal Eijsden nog meer overlast krijgen. Vergelijkbaar met de overlast die de omgeving van de luchthaven Schiphol te verduren heeft. maar eigenlijk is de overlast bij ons erger. Volgens Nederlandse wetgeving mogen er boven Nederlands grondgebied geen nachtvluchten plaatsvinden maar omdat vanaf april 2013 het luchtruim boven Eijsden door België gecontroleerd wordt is het ook tot ver na middernacht erg druk met hoog frequent , vaak ook laagvliegend, vliegverkeer boven Eijsden.

Ik hoor geen vliegtuigen? Ik heb er geen last van?

Nee, misschien op dit moment niet maar over een paar jaar waarschijnlijk wel omdat er steeds meer vluchten van en naar Bierset in de planning zijn. Bovendien ademt u, zonder het te weten, uitlaatgassen en (ultra)fijnstof in van vooral opstijgende vliegtuigen en dat in niet geringe hoeveelheden.

Het vertrouwen dat wij hebben in de toezeggingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu daalt ondertussen met de dag. Er wordt niet goed gecommuniceerd en daarnaast loopt onze gezondheid steeds meer gevaar. Dat lijkt voor het ministerie niet of nauwelijks interessant. De provincie Limburg, eigenaar van MAA, heeft er op de een of andere vreemde manier belang bij dat het vliegverkeer op Bierset over Eijsden vliegt. Het ministerie lijkt schamele pogingen te doen om “het foutje” recht te zetten maar ondertussen gebeurt er al meer dan drie-en-een-half jaar bijna niets en het over Eijsden vliegend luchtverkeer groeit en groeit.

Daarom heeft Milieu front Eijsden nu, na een lange tijd strijden tegen een muur van onwil, besloten een klacht in te dienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het geduld is op en de oude (lucht)grenzen moeten hersteld worden. Alleen op die manier zijn wij weer baas over eigen luchtruim en nachtrust en blijft het grootste deel van de vervuiling en het lawaai bij degene die het veroorzaakt; nú en in de toekomst.

Milieu front Eijsden werkt nog steeds constructief samen met de gemeente Eijsden-Margraten en met de burgemeester die dit dossier behandelt. Er is nu echter een grens overschreden omdat we steeds aan het lijntje gehouden worden. Milieu front Eijsden heeft daarom een officiële klacht ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en zal zo nodig ook vervolgstappen zetten.

De tekst van de klacht zoals die naar het ministerie gestuurd is, is hier te lezen:

klacht_ministerie_160726_definitief_striped

Klachten over vliegverkeer kunnen doorgegeven worden op de website van Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (www.kicl.nl ). Dit is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in de regio. Ook kan men hier terecht voor vragen en informatie over regelgeving over vliegverkeer en milieu en gezondheid.

Meer info? Kijk op www.MilieufrontEijsden.nl of mail via MfE@ziggo.nl