Voor een duurzame toekomst!

P E R S B E R I C H T : Milieu front Eijsden vraagt bij Eerste en Tweede Kamerleden aandacht voor luchtvaartproblematiek zuidelijk Zuid-Limburg en legt uit waar zuidelijk Zuid-Limburg ligt!

Binnenkort zal de Tweede Kamer antwoord ontvangen op de vragen van TK-lid Suzanne kröger over “het dossier Eijsden”:  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z18741&did=2018D53724 (zie vraag 11)

Het Milieu front Eijsden heeft onderstaand bericht naar alle Eerste en Tweede Kamerleden gestuurd om niet alleen aandacht te vragen voor deze al bijna zes jaar voortdurende en waanzinnige problematiek maar ook om duidelijk te maken in een paar woorden wát de problematiek nu precies inhoudt en waar Eijsden ook al weer ligt. 
Er gaat landelijk wel heel veel aandacht naar Schiphol en Lelystad maar: “Zo’n 6 jaar wordt heel zuidelijk Zuid-Limburg nu al overvlogen door vliegtuigen van het Belgische Liège Airport en Nederland lijkt dat gewoon te accepteren. Heel Nederland?Nee, een klein dorpje blijft moedig weerstand bieden aan de overweldigers!”(Vrij naar “Asterix en Obelix”)
Bijgevoegde cartoon maakt alles in één oogopslag duidelijk!
Namens het Milieu front Eijsden breng ik nu van onderstaand bericht op de hoogte en hoop dat u er aandacht aan wilt besteden!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Geachte volksvertegenwoordiger,

Binnenkort wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het “Dossier Eijsden” (Belgische vliegtuigoverlast in stukje Nederland)

Ter informatie zeer kort de situatie verklaard.

PROBLEEM

In april 2013 begonnen grote aantallen laagvliegende vrachtvliegtuigen naar en van Liège Airport over Eijsden te vliegen, die de bevolking van Eijsden wakker maken of uit de slaap houden. Op Liège Airport geldt voor vliegen geen enkele restrictie – anders dan in Nederland is er 24/7 activiteit. Afgesproken maatregelen om de overlast te vermijden worden in België niet nagekomen!

OORZAAK

Het Ministerie van IenW heeft erkend fout te hebben gehandeld, door in 2013 de controle over het luchtruim van zuidelijk Zuid-Limburg over te dragen aan Belgocontrol zonder onderzoek naar de gevolgen voor de inwoners van dat gebied. De daaruit voortvloeiende overlast is door het Ministerie niet voorzien.

OPLOSSING

Terugdraaien van het besluit van 2013 zou de ideale oplossing zijn, maar op zijn minst zullen de afgesproken maatregelen om overlast te vermijden gehandhaafd moeten worden. Om naleving te bevorderen moeten er gevoelige sancties verbonden worden aan niet nakomen, en dient het toezicht daarop transparant te zijn. Gezien de snelle expansie van Liège Airport – onlangs is gekozen voor Luik als Europese hub van Alibaba – is het zaak om de maatregelen op korte termijn drastisch aan te scherpen. 

Wij hopen dat we mogen rekenen op uw steun om zo spoedig mogelijk een definitieve en afdoende oplossing te krijgen in dit waanzinnige dossier waarin een stukje Nederland, nota bene door de eigen overheid, op grove wijze wordt gediscrimineerd (omdat hier onbegrensd nachtvluchten plaatsvinden).

Hier ziet u één oogopslag waar het “Dossier Eijsden” zich afspeelt

Dank voor uw aandacht.

Vriendelijke groet,

Hein Wellen

Voorzitter stichting Milieu front Eijsden

PS meer inlichtingen : email naar milieufronteijsden@gmail.com