Voor een duurzame toekomst!

P E R S B E R I C H T Samenwerkende milieu-organisaties furieus, hangen smerig “voor-wasje” buiten. MAA / MER / Prov. Limburg / Min. I en M

P E R S B E R I C H T

Milieugroeperingen furieus na tweede “MER-Trucje” provincie Limburg en ministerie van infrastructuur en milieu.

De milieugroeperingen “Milieu front Eijsden” en “Klaor loch” (Maastricht en omgeving) zijn furieus over het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3122 ).

De feestelijke stemming waarin gedeputeerde Beurskens schijnbaar verkeert, delen de beide actiegroepen dan ook bepaald niet.

In April 2013 werd de controle over het luchtruim boven Eijsden weggegeven aan de Belgische luchtverkeersleiding, Belgocontrol. Dit gebeurde nadat dezelfde commissie had geadviseerd om geen MER in te stellen omdat er nauwelijks te verwachten effecten waren verbonden aan het voorstel. Helaas bleek al snel dat de betreffende commissie er niet meer naast had kunnen zitten. Eijsden werd en wordt geconfronteerd met intensieve vliegtuigoverlast en zelfs nachtvluchten. Dit had de commissie niet goed ingeschat. OMDAT de commissie het verkeerde advies had gegeven (geen MER in te stellen) bleek het achteraf onmogelijk het besluit terug te draaien. Het Milieu front Eijsden verzet zich al vele jaren, samen met de gemeente Eijsden-Margraten, met hand en tand tegen het onrecht dat is geschied. De vraag om het luchtgebied boven Eijsden af te geven kwam van MAA dat in bezit is van de Provincie Limburg. In 2013 werden noch inwoners, noch natuur- en milieuorganisaties noch gemeentes ingelicht omdat dat ook niet hoeft na een negatief advies van de commissie om een MER in te stellen. Komt dat even goed uit!

En nu, september 2016, zien wij een herhaling van zetten. Gedeputeerde Beurskens is blijer dan ooit: “eindelijk eens geen tegenslag voor Maastricht-Aachen Airport”. Ook nu weer worden de getroffen gemeentes, de inwoners en natuur- en milieuorganisaties niet gehoord. De met 250 meter verlengde landingsbaan in Beek kan over de volledige lengte gebruikt gaan worden waardoor er zwaardere (vracht)vliegtuigen kunnen gaan stijgen en landen. Het aantal vliegbewegingen zal naar verwachting van de nieuwe exploitant de huidige aantallen fors overschrijden. Het betreft dan de categorie zware vliegtuigen. Weer adviseert de commissie geen MER in te stellen waardoor iedereen die het hier niet mee eens is alle recht op verzet ontnomen wordt. De geschiedenis herhaalt zich en de Provincie Limburg lijkt weer samen te spannen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als straks blijkt dat de milieueffecten door stijgend en landend vliegtuigverkeer boven noord Eijsden-Margraten en Maastricht-Oost groter zullen zijn dan verwacht door deze commissie, is er nauwelijks de mogelijkheid om dit terug te draaien. Er ligt tenslotte een besluit en een MER kan niet achteraf uitgevoerd worden.

Afgelopen week zat gedeputeerde Beurskens nog bij Staatssecretaris Dijksma om te praten over deze specifieke zaak. “De gedeputeerde is in ieder geval optimistisch over de kans op de nieuwe vergunning omdat er naast het oordeel van de m.e.r.-commissie ook een positief advies ligt van de ambtelijke directie van het ministerie. “De voorwas is superwit. Die is goed uit de wasmachine gekomen”, aldus Beurskens in de statencommissie.” (http://www.1limburg.nl/beurskens-blij-met-meevaller-voor-vliegveld-beek?context=default)

Het Milieu front Eijsden herkent de werkwijze maar al te goed. Evenals Klaor Loch vrezen zij dat de voorwas van gedeputeerde bijzonder smerig is, was en zal blijven. Het uitstrooien van (ultra)fijnstof over onze hoofden, geluidsoverlast en verstoring van natuur, milieu en de volksgezondheid is nauwelijks waspoeder te noemen en het dan ook nog zo te doen dat het achteraf niet meer te herstellen is? Provincie Limburg, MAA en gedeputeerde Beurskens (VVD) schaam jullie!
Wij roepen op tot een echte MER waarbij alles en iedereen zijn mening kwijt kan en niet tot een “smerig voor-wasje”.

Milieu front Eijsden (MfE@ziggo.nl www.milieufronteijsden.nl)

Klaor Loch (Maastricht) (ruttenpaul@xs4all.nl www.klaorloch.nl )