Nieuw opiniestuk

Het eerste opiniestuk door Jo Bartels is beschikbaar gekomen op de website. Het stuk is hier te lezen:
https://milieufronteijsden.nl/opinie/wat-kunnen-wij-zelf-en-de-gemeente-eijsden-margraten-doen-ten-aanzien-van-milieuverbetering/

Ook is er een referentie geplaatst op de Links pagina naar een interessant Belgisch artikel, over een onderzoeksrapport naar luchtvervuiling. Het Artikel hier te lezen:
http://www.news4med.com/newsletteredition/News4Med%20Daily/213?articleid=8482&leid=2e2f46a8-0bc7-4402-9dd1-e3f673121416

Videoverslag handtekeningen-overdracht tegen herstart kernreactoren

Videoverslag over de handtekeningen-overdracht tegen de herstart van de kernreactoren #Tihange 2 en Doel 3 die op vrijdag 4 december 2015 werd overhandigd aan het kabinet van Minister Jambon (België) en in Brussel plaatsvond. Verschillende milieuorganisaties uit Duitsland, België en Nederland waren aanwezig. Namens het Milieu front Eijsden was Paul Hertoghs aanwezig.

Op dit moment (7-12-2015, 12:00u) staat de teller van de petitie op 178.000 handtekeningen inclusief zo’n 10.000 handtekeningen op papier.

Helaas bestaat er bij het Milieu front Eijsden de indruk dat dit grote aantal geen enkele indruk maakt op de Belgische regering. De knullige manier waarop de vertegenwoordiger van de Belgische manier de delegatie te woord stond getuigd daarvan. De regering “kan niet tegen het besluit van het FANC (de Belgische Nucleaire waakhond ) ingaan” , zo werd aangegeven.
Hoeveel handtekeningen er nodig zijn om wel serieus genomen te worden is de grote vraag…

Het Milieu front Eijsden is ongeruster als ooit te voren!

Recorddag in Eijsden

IMG_2621
Het Milieu front Eijsden neemt met stijgende verbazing het ene “laagterecord” na het ander “laagterecord” waar. Deze twee foto’s zijn van vandaag, zondag 6-12-2015. Dit lijkt een “recorddag” te gaan worden in negatieve zin.

IMG_2619

Wij denken dat de vliegtuigoverlast alsmaar blijft toenemen, qua hoeveelheid en overlast, die trend nemen wij waar.
De toezeggingen en vrijwillige afspraken met de Belgische luchtverkeersleiding die het Ministerie van Infrastructuur heeft gemaakt lijken geen enkel effect te hebben. Vrijwillige afspraken werken volgens het MfE niet en de belangen van Maastricht Aachen airport (MAA)  om het  Nederlands luchtgebied boven Eijsden (Nederland) weg te laten geven aan België kunnen deze vliegtuigoverlast toch niet rechtvaardigen?
Vergeet niet dat het niet alleen om het lawaai gaat maar dat je alle uitlaatgassen van die vliegtuigen in de vorm van fijnstof ook inademt! Dat laatste is nog het allerergste.

Het MfE is zeer benieuwd naar de monitorgegevens van het ministerie over het laatste half jaar die we in februari zullen ontvangen. Vervolgens zal Burgemeester Akkermans in actie gaan komen, zo heeft hij beloofd.

Wij gaan ons zelf ook beraden op vervolgacties…

PERSBERICHT: Anti-Tihange delegatie overhandigt 110.000 handtekeningen in Brussel

handtekeningen

Een Euregionale delegatie van tegenstanders van de kerncentrale van Tihange zal vrijdagmiddag 4 december 2015 in Brussel een petitie ruim 110.000 Nederlandse, Duitse en Belgische handtekeningen overhandigen aan Jan Jambon, Belgisch federaal Minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken. De petitie roept op om de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 niet meer op te starten. GroenLinks Maastricht en het Milieu front Eijsden (MfE) maken onderdeel uit van de delegatie.

“Een groep Euregiobewoners ter grootte van bijna de volledige populatie van Maastricht heeft zich uitgesproken tegen heropstart van de gevaarlijke Belgische scheurtjesreactoren. Dat is een onmiskenbaar signaal dat serieus genomen moet worden door minister Jambon en de Belgische overheid”, aldus Rob Hoenen (MfE) en Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks Maastricht). “Zeker nu bekend is geworden dat de dreigende levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 niet nodig is voor de energiebehoefte van België, heeft België wat uit te leggen waarom zij in haar kernenergieverslaving financieel gewin van energiereus Engie/Electrabel laat prevaleren boven de veiligheid van de miljoenen omwonenden in de Euregio Maas-Rijn en in de Euregio rond Antwerpen.”

De overhandiging van de handtekeningen zal plaatsvinden om 14:30 uur aan de Wetstraat 2 in Brussel. Fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam van GroenLinks Maastricht zal bij de overhandiging aanwezig zijn, evenals Paul Hertoghs namens het MfE.

Onlangs heeft het Federaal Agentschap Nucleaire Controle (FANC), de Belgische atoomwaakhond, bekend gemaakt geen bezwaren te zien tegen de heropstart van de scheurtjesreactoren. Aan de validiteit van de conclusies van het FANC wordt door de anti-atoombeweging sterk getwijfeld.

Eijsden is gelegen op slechts 36 kilometer van de kerncentrale van Tihange. Maastricht op 40 kilometer.
Uw aanwezigheid bij de overhandiging zouden wij zeer op prijs stellen.

PERSBERICHT: Niet ook nog nucleair “niveau 4” !

Meer dan 100.000 handtekeningen tegen herstart van Tihange 2 en Doel 3

Het advies van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan minister Jambon om de herstart van de scheurtjesreactoren, die al 20 maanden stilliggen goed te keuren, leidde tot een van internationale golf van verontwaardiging. Gedurende enkele maanden, had een netwerk van burgers van België, Nederland en Duitsland al 65.000 handtekeningen opgehaald tegen het opnieuw opstarten van de scheurreactoren op 2 november 2015.

Na de bekendmaking van het FANC-document op 17 november is het aantal ondertekenaars van de online petitie nu opgelopen tot meer dan 100.000 ondertekenaars. Daarnaast hebben we nog eens ongeveer 8.000 handtekeningen op papier verzameld en elke dag komen er nog bij.

In de tekst van de petitie, zijn de belangrijkste zinnen:

“Zolang:
• de oorzaak van scheuren in de reactorvaten van de twee reactoren niet nauwkeurig en eenduidig vastgesteld is en dat een verandering in de omvang van de scheuren tijdens de uitbating niet definitief uitgesloten kan worden;

• bestralingsexperimenten twijfel laat bestaan dat de brosheid van de gescheurde staalwand van de hogedrukreactorvaten de toegestane grenswaarden na 30 jaren van uitbating al overschreden heeft;

• er geen bewijs bestaat dat de reactoren met scheuren hetzelfde niveau van veiligheid hebben als reactoren zonder scheuren;
kunnen Tihange 2 en Doel 3 niet op het netwerk aangesloten worden. ”

Het is ondenkbaar dat de Belgische regering die zoveel maatregelen genomen heeft na de aanslagen in Parijs zich nu niet zou bekommeren om de veiligheid van miljoenen mensen die getroffen zouden kunnen worden door een kernramp in vooral België, Nederland en Duitsland.

Zelfs voorstanders van kernenergie ondertekenen

Burgers die in hun buurt of onder hun kennissen of collega’s handtekeningen hebben verzameld, beleefden een ongewone ervaring. “Ik heb nog nooit zo’n grote bereidheid ondervonden om een anti-nucleaire petitie te ondertekenen,” zei een Duitse vrijwilliger. “Zelfs mensen die me vertellen dat ze zijn echt pro-kernenergie zijn vonden dat het onaanvaardbaar is dat reactoren die in deze slechte staat verkeren opnieuw gestart zouden worden. ”

Tijdens de “Verenigingendag” in Aken werd de anti-nucleaire info-stand belegerd door de bezoekers. 500 handtekeningen werden verzameld in slechts enkele minuten tijd. “Zelfs bezoekers uit Hoei, buren van reactor te Tihange, hebben getekend” verzekerde ons een vrijwilliger die de stand bemande.

De drietalige petitie loopt nog verder op het internet via het platform change.org. Je kan ze via volgende link lezen en ondertekenen:
http://change.org/tihange-doel-NL

Milieu front Eijsden woedend om heropstarten kerncentrale

N.a.v. de herstart van de scheurtjes reactoren Tihange 2 en Doel 3 ( http://www.standaard.be/cnt/dmf20151117_01974823 ) sturen wij u bijgaand enkele foto’s die u vrij mag gebruiken.

Het Milieu front Eijsden is van mening dat de herstart van deze reactoren het leven van vele miljoenen mensen onnodig in gevaar zal brengen.

Wij vergelijken de oude (scheurtjes) reactoren met een gebarsten fluitketel die in een normaal huishouden nooit meer op het gasfornuis terecht zou komen!

Nu er miljoenen euro’s in het geding zijn zetten we in Tihange en Doel een oude gescheurde fluitketel op het gas omdat dat dat ontzettend veel geld gaat opleveren?

Vaak zegt één beeld meer dan vele woorden….
TH2_RTH2TH2_rev 2

Planning vergaderingen

Voorlopig zullen de vergaderingen plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand:

  • 8 December 2015
  • 5 Januari 2016
  • 2 februari 2016
  • 1 maart 2016

Tenzij anders aangegeven begint iedere vergadering om 19.30 in Cafe de Greune Mert in Eijsden.

Aanmelden kan via MfE@ziggo.nl.