PERSBERICHT: Niet ook nog nucleair “niveau 4” !

Meer dan 100.000 handtekeningen tegen herstart van Tihange 2 en Doel 3

Het advies van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan minister Jambon om de herstart van de scheurtjesreactoren, die al 20 maanden stilliggen goed te keuren, leidde tot een van internationale golf van verontwaardiging. Gedurende enkele maanden, had een netwerk van burgers van België, Nederland en Duitsland al 65.000 handtekeningen opgehaald tegen het opnieuw opstarten van de scheurreactoren op 2 november 2015.

Na de bekendmaking van het FANC-document op 17 november is het aantal ondertekenaars van de online petitie nu opgelopen tot meer dan 100.000 ondertekenaars. Daarnaast hebben we nog eens ongeveer 8.000 handtekeningen op papier verzameld en elke dag komen er nog bij.

In de tekst van de petitie, zijn de belangrijkste zinnen:

“Zolang:
• de oorzaak van scheuren in de reactorvaten van de twee reactoren niet nauwkeurig en eenduidig vastgesteld is en dat een verandering in de omvang van de scheuren tijdens de uitbating niet definitief uitgesloten kan worden;

• bestralingsexperimenten twijfel laat bestaan dat de brosheid van de gescheurde staalwand van de hogedrukreactorvaten de toegestane grenswaarden na 30 jaren van uitbating al overschreden heeft;

• er geen bewijs bestaat dat de reactoren met scheuren hetzelfde niveau van veiligheid hebben als reactoren zonder scheuren;
kunnen Tihange 2 en Doel 3 niet op het netwerk aangesloten worden. ”

Het is ondenkbaar dat de Belgische regering die zoveel maatregelen genomen heeft na de aanslagen in Parijs zich nu niet zou bekommeren om de veiligheid van miljoenen mensen die getroffen zouden kunnen worden door een kernramp in vooral België, Nederland en Duitsland.

Zelfs voorstanders van kernenergie ondertekenen

Burgers die in hun buurt of onder hun kennissen of collega’s handtekeningen hebben verzameld, beleefden een ongewone ervaring. “Ik heb nog nooit zo’n grote bereidheid ondervonden om een anti-nucleaire petitie te ondertekenen,” zei een Duitse vrijwilliger. “Zelfs mensen die me vertellen dat ze zijn echt pro-kernenergie zijn vonden dat het onaanvaardbaar is dat reactoren die in deze slechte staat verkeren opnieuw gestart zouden worden. ”

Tijdens de “Verenigingendag” in Aken werd de anti-nucleaire info-stand belegerd door de bezoekers. 500 handtekeningen werden verzameld in slechts enkele minuten tijd. “Zelfs bezoekers uit Hoei, buren van reactor te Tihange, hebben getekend” verzekerde ons een vrijwilliger die de stand bemande.

De drietalige petitie loopt nog verder op het internet via het platform change.org. Je kan ze via volgende link lezen en ondertekenen:
http://change.org/tihange-doel-NL

Milieu front Eijsden woedend om heropstarten kerncentrale

N.a.v. de herstart van de scheurtjes reactoren Tihange 2 en Doel 3 ( http://www.standaard.be/cnt/dmf20151117_01974823 ) sturen wij u bijgaand enkele foto’s die u vrij mag gebruiken.

Het Milieu front Eijsden is van mening dat de herstart van deze reactoren het leven van vele miljoenen mensen onnodig in gevaar zal brengen.

Wij vergelijken de oude (scheurtjes) reactoren met een gebarsten fluitketel die in een normaal huishouden nooit meer op het gasfornuis terecht zou komen!

Nu er miljoenen euro’s in het geding zijn zetten we in Tihange en Doel een oude gescheurde fluitketel op het gas omdat dat dat ontzettend veel geld gaat opleveren?

Vaak zegt één beeld meer dan vele woorden….
TH2_RTH2TH2_rev 2

Stickers vliegtuigoverlast Eijsden

sticker

Wil je een sticker tegen ‪#‎Vliegtuigoverlast‬ ontvangen?
Mail MfE@ziggo.nl

P E R S B E R I C H T i.v.m. avond over vliegtuigoverlast Zuidelijk-Zuid-Limburg (7-9-2015)

Geachte,

Graag uw aandacht voor het volgende:

“Op maandag 7 september 2015, om 19.30 uur, vindt in de zaal van café De Heerlykheid Breust, St. Martinusstraat 6 te Eijsden een tweede bijeenkomst plaats, wederom georganiseerd door het MfE (Milieu front Eijsden) en de gemeente Eijsden-Margraten.”

De vliegtuigoverlast in Zuidelijk-Zuid-Limburg neemt ondertussen ronduit absurde vormen aan. Het zuidelijkste puntje van Nederland is al zeer geruime tijd “in bezit” van de Belgische luchtvaartleiding. Afspraken die eerder ,op vrijwillige basis, gemaakt zijn met de Belgische luchtverkeersleiding, werken volgens het MfE totaal niet. Het MfE is van mening dat de overlast eerder is toegenomen dan afgenomen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het afgelopen half jaar nogmaals de vliegbewegingen boven voornamelijk Eijsden gemonitord en zal op 7 september de resultaten hiervan bekend maken. Wat het MfE betreft maakt het resultaat van deze meting niet meer uit. De overlast is gigantisch en gaat allang niet meer over vliegveld #Bierset in België alleen. “België maakt te pas en te onpas, vooral in de nachtelijke en avond-uren, misbruik van het (met een verkeerde inschatting van de gevolgen) weggegeven stukje luchtgebied boven Eijsden”, zo geeft Hoenen, voorzitter en woordvoerder van het MfE aan. “België misbruikt de ontstane situatie om zelf van hinder af te komen o.a. voor de Belgische noordelijke vliegroute naar Brussel (Zaventem) en natuurlijk Luik (Bierset).

De vier L’s : Langdurige, Licht-, Lucht- en lawaai-overlast door (Belgisch) vliegverkeer:

Het gaat al lang niet meer over alleen maar lawaai. Het MfE vraagt zich af wat de langdurige effecten van het uitstrooien van ultra-fijnstof over Zuidelijk-Zuid-Limburg is. “Niet elke inwoner hoort de vliegtuigen altijd, maar zal wel altijd de ultra-fijnstof, veroorzaakt door de uitlaatgassen van de veelvuldig overvliegende vliegtuigen, inademen”, zo geeft Hoenen aan. Het MfE is dan ook zeer bezorgd over de langetermijneffecten van lawaai- en luchtvervuiling. Daarbij komt nog eens dat een groot gebied van Zuidelijk-Zuid-Limburg regelmatig in de schaduw ligt door de rijkelijk aanwezig condensstrepen (Chemtrails) die als een deken soms een heel dorp in de schaduw leggen.

Inmiddels is de maatschappelijke onrust erg groot en sterk aan het toenemen.

De drogreden die de overheid aanvoert in haar verklaring waarom er geen MER heeft plaatsgevonden grenst aan het bizarre. “ja wij maakten een fout maar omdat we vooraf niet hadden voorzien dat we een fout gingen maken is een MER (Milieu effect rapportage) achteraf nu niet meer nodig”

Wonen aan de grens met België heeft zo zijn charme. Wat betreft bestuurlijke en juridische verantwoordelijkheden is het echter rampzalig.

Maas-vervuiling, luchtvervuiling, lawaai en vliegtuigoverlast zijn maar een paar voorbeelden waar schijnbaar niemand de (juridische) verantwoordelijkheid over heeft. Klagen bij de provincie Limburg of onze regering over deze zaken blijkt nutteloos: “Wij zijn geen bevoegd gezag” luidt het antwoord. Hetzelfde geldt voor klagen bij de Belgische buren.

Schijnbaar is er in Zuidelijk-Zuid-Limburg een gebied ontstaan waar niemand de verantwoordelijkheid voor draagt en waar een stukje #Europa ligt waar je met de buren mag doen en laten wat je wilt. Europa zoals het nooit bedoeld kan zijn…

Het MfE is tot de overtuiging gekomen dat we vechten tegen zwaar onrecht en dat de belangen groot zijn.

De provincie Limburg zou zich eens moeten afvragen wat strategisch beter is. MAA steunen of de mensen in Zuidelijk-Zuid-Limburg steunen. Door België zo’n comfortabel stukje “niemandslucht” te geven werken ze de commerciële voordelen van België en Bierset alleen maar in de hand terwijl het toerisme in eigen land én MAA (Maastricht Aachen-Airport) hieronder onherroepelijk zullen gaan lijden.

Het MfE en de gemeente Eijsden-Margraten hebben zich gevonden in dit dossier en proberen samen de verantwoordelijk minister te bewegen de gemaakte fout, zo spoedig mogelijk, te herstellen. “Fouten kunnen gemaakt worden” zo geeft Hoenen aan, “maar naar goed gebruik kunnen fouten ook hersteld worden”.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze ongetwijfeld interessante avond,

Rob Hoenen

Woordvoerder / Voorzitter Milieu front Eijsden